Firmarotation – den mulige valgperiode bør forlænges mest muligt

Faglig nyhedEfter EU’s forordnings bestemmelser om firmarotation er det muligt at forlænge (eller reducere) udgangspunktet på 10 år. Forlængelse kan ske med op til yderligere 10 år og 10 + 4 år, når revisionsopgaven varetages af to revisionsfirmaer. Nedenfor fremgår det, at der ud fra det, vi rent faktisk ved, kun er forventede negative effekter af firmarotation. I USA nåede man at besinde sig og undlade at indføre kravet. Så heldige var vi ikke i EU, så nu gælder det om at begrænse skaden ved at benytte forlængelsesoptionerne maksimalt.

Om revisorRevision

Der foreligger kun sparsom faktisk viden om firmarotation. Dette skyldes, at krav herom kun har eksisteret ganske få steder, såsom i Italien.

Det eneste studium af faktisk firmarotation er baseret på italienske data. Resultatet er ret entydigt – firmarotation forøger omkostningerne og forringer kvaliteten (jf. Mara Cameran, Antonio Marra, Jere Francis, Are There Adverse Consequences of Mandatory Auditor Rotation? Evidence from the Italian Experience, i Auditing: A Journal of Practice & Theory").

De øgede omkostninger forbundet med firmarotation skyldes ifølge undersøgelsen to faktorer: Det afroterende firma forøger sit honorar i sit sidste år med gennemsnitligt 7 %, hvor det ikke har noget incitament til at konkurrere. Det indroterende firma formindsker omvendt i gennemsnit honoraret med 16 % det første år, men mere end kompenserer for denne konkurrenceafledte discountpris i honorarerne for de efterfølgende år.

De forøgede omkostninger kunne forsvares, hvis kvaliteten til gengæld blev forøget. Det modsatte er derimod tilfældet. Kvaliteten i de første tre år er relativt lavere end i de efterfølgende år baseret på en analyse af regnskabernes indhold af styrbare periodiseringsposter. Antagelsen er den gængse i forskningen, at omfanget af styrbare periodiseringsposter indikerer ”magtforholdet” mellem ledelse og revisor – jo større omfang, jo relativt stærkere ledelse.

Resultaterne om kvalitetseffekten i den italienske undersøgelse er understøttet af tidligere forskning om effekterne ved et ”almindeligt” revisorskifte.

Således er udsatheden for regnskabsmanipulation størst i de tre første år, et revisionsfirma varetager opgaven (jf. Joseph V. Carcello and Albert L. Nagy, Audit Firm Tenure and Fraudulent Financial Reporting, i Auditing: A Journal of Practice & Theory: September 2004, Vol. 23, No. 2, pp. 55-69).

Hertil er de første år, et revisionsfirma varetager en opgave i en konkurstruet virksomhed, forbundet med væsentligt større risiko for, at revisionen fejler ved at overse eller misfortolke signalerne (jf. Marshall A. Geiger and K. Raghunandan, Auditor Tenure and Audit Reporting Failures. Auditing: A Journal of Practice & Theory: March 2002, Vol. 21, No. 1, pp. 67-78).

Ud over analyser af levende data er der eksempler på forskning, der designer eksperimenter ud fra beslutningsteori – en slags ”laboratorieforsøg”. Et sådant eksempel understøtter, at firmarotation må frarådes:
Når der som i de gældende standarder tages udgangspunkt i professionel skepsis, viser det sig, at en konkret rotation forøger tilliden til ledelsens oplysninger, formindsker revisionsindsatsen og dermed forøger omfanget af mislykkede revisioner. Dette gælder både for medlemmer af revisionsteamet, der har hyppig kontakt med ledelsen, og medlemmer med en mere sporadisk eller ingen kontakt (jf. Kendall O. Bowlin, Jessen L. Hobson and M. David Piercey, The Effects of Auditor Rotation, Professional Skepticism, and Interactions with Managers on Audit Quality (2013)).

I USA nåede man at afvise kravet om firmarotation. Der blev gennemført en stor og bred interessentundersøgelse af regulatoren, Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), i 2011. Denne viste så godt som ingen opbakning bag et krav om firmarotation. Og for at forhindre PCAOB i at indføre et sådant krav på trods heraf annoncerede Repræsentanternes Hus, at man i så fald ville fremsætte et lovforbud mod firmarotation i en ændring af Sarbanes Oxley loven.

Så heldige er vi ikke i EU. I lyset af, at firmarotation med al sandsynlighed får negative konsekvenser i form af øgede omkostninger og faldende kvalitet, er det ærgerligt, at kravet er uomgængeligt ved revision af virksomheder af offentlig interesse i EU fra 17. juni 2016.

For generelt at minimere skadevirkningerne er det hensigtsmæssigt at forlænge rotationskravet mest muligt. Det vil sige med yderligere 10 år og med 10 + 4 år ved joint audits.

Kontakt

  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag

SMV-Forum 2016

SMV-Forum er stedet, hvor du og dine medarbejdere bl.a. kan:

  • få indsigt i nye faglige værktøjer, der kan løfte både kvalitet og effektivitet
  • blive fagligt opdateret 
  • få indblik i kvalitetskontrollens fokusområder.

Læs mere om programmet

Tilmeld dig her.