Krav til stamkort i revisionsvirksomheder

Faglig nyhedI forlængelse af EU-direktivets implementering i revisorloven er der udstedt en bekendtgørelse med krav om stamkort for revisionsvirksomhedernes kunder, hvor der udføres revision. Dette træder i kraft 1. januar 2017

KvalitetOm revisorRevision

I tilknytning til revisorloven er bekendtgørelse om godkendte revisors og revisionsvirksomheders tilrettelæggelse af arbejdet udstedt, som bl.a. stiller krav til:

  • Udpegning af revisor opgaveteam

  • Revisors ansvar for kvalitet

  • Krav til stamkort og opgavearkiv

Denne bekendtgørelse regulerer krav til revisionsvirksomhedens og revisors tilrettelæggelse af arbejdet ved udførelse af revision af årsregnskaber og eventuelle koncernregnskaber. Kravene gælder kun for revisionskunder, hvor der lovpligtig eller frivilligt tilvalg af revision. Selvom udvidet gennemgang i revisorlovens forstand sidestilles med revision, er udvidet gennemgang ikke omfattet af bestemmelserne.

Ud over særlige bestemmelser fra forordningen, som vedrører revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af interesse for offentligheden eksisterer kravene i det store og hele i forvejen i de internationale standarder om kvalitetsstyring og revision, ISQC 1 og ISA 220.

Krav til stamkort

Særligt er dog kravet om stamkort for alle revisionsvirksomheder. Der er krav om, at revisionsvirksomheder skal fastsætte politikker og procedurer, der sikrer, at der oprettes et stamkort for hver revisionskunde. Stamkortet skal i det mindste omfatte:

  1. Navn, adresse og hjemsted for kunden

  2. Navn på den godkendte revisor eller revisorer, som er underskrivende revisor

  3. Vederlag i et givent regnskabsår for den udførte revisionsopgave og for andre ydelser til kunden

Vederlaget i et givent regnskabsår vil naturligt være det seneste års revisionshonorar og honorar for andre opgaver for kunden.

Selvom mange revisionsvirksomheder har de fleste stamoplysninger på deres kunder, kan der være behov for tilpasninger af kundesystemer, økonomisystemer og lign. for at få samlet disse oplysninger ét sted.

For brugere af FSR – danske revisorers kvalitetsstyringssystemer kan der læses mere herom i nyhedsmail for Revimentor og CaseWares kundestyringssystem.