Obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer (nr. 967)

Faglig nyhedDer er kun foretaget mindre konsekvensændringer i reglerne om obligatorisk efteruddannelse som følge af omstruktureringen af det offentlige tilsyn. Hovedreglerne om substansen i kravene er derimod uændrede.

Om revisorUddannelse

Bekendtgørelse nr. 967 om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer, der trådte i kraft 1. juli 2016, erstatter bekendtgørelse nr. 1406 af 11. december 2013.

Den væsentligste ændring er en konsekvensændring som følge af nedlæggelsen af Revisor-kommissionen og Revisortilsynet samt af organisatoriske ændringer i Finanstilsynet

Det betyder, at revisor kan medregne deltagelse i arbejdet i det nye Revisorråd som efteruddannelse, ligesom deltagelse i arbejdet i underudvalg og ekspertudvalg nedsat af Finanstilsynets bestyrelse kan medregnes som efteruddannelse.

Hovedreglerne om kravene til den obligatoriske efteruddannelses indhold er uændrede.

Bekendtgørelsen kan ses her

Kontakt

 • Lars Kiertzner

  Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

  Tirsdag til torsdag
  4193 3149
 • Liselotte Eftekhar Bang

  Chefkonsulent - cand.jur.

  3369 1045
  4193 3145