Også forslag om minimumsimplementering omkring PIES i England

Faglig nyhedI UK er der gennemført en åben høringsproces om implementeringen af den nye EU-regulering. På den baggrund foreslår regeringen nu, som i vores nabolande Sverige og Tyskland, en minimumsimplementering af, hvilke virksomheder der skal omfattes af de skærpede regler for virksomheder af offentlig interesse, PIES.

Om revisor

Det engelske erhvervsministerium udsendte i december 2014 et åbent høringspapir om væsentlige implementeringsovervejelser i forbindelse med den nye EU-regulering.

Et af høringspunkterne angik overvejelsen om, hvorvidt kredsen af omfattede virksomheder i forordningen skulle udvides i forhold til minimumskravene. De 43 høringssvar blev systematisk fremlagt i oktober 2015.

Den åbne konsultation viste, at der var stor enighed om ikke at udvide kredsen af omfattede virksomheder ud over minimumskravene i forordningen.

Dette bliver derfor regeringens forslag, der indgår i den pakke af forslag, der er udsendt i høring med frist 9. december 2015, jf. nedenstående citat fra the Department for Business Innovation & Skills’ (BIS) hjemmeside:

“BIS intends not to include additional entities in the definition of a PIE. BIS are, as previously announced, retaining the PIE definition as the EU minimum – in the UK, entities with debt or equity traded on an EEA regulated market, banks, building societies and insurance undertakings will fall within this definition.”

Hele den engelske regerings udspil kan ses her.

Det engelske udspil falder helt i tråd med de øvrige lande omkring os, Sverige og Tyskland. Selskaber, der udsteder offentligt noterede værdipapirer, omfattes, og det samme gør alle de finansielle virksomheder, der er af reel bred offentlig økonomisk interesse – penge- og realkreditinstitutter samt forsikringsselskaber.

Vores nabolande overvejer derimod ikke at lade flere finansielle virksomheder (såsom eksempelvis investeringsforeninger og fondsmæglerselskaber), endsige kommuner, regioner og fælleskommunale selskaber, omfatte af reglerne.

Det første ville være ”at skyde gråspurve med kanoner” og at påføre det finansielle system unødige omkostninger. Det andet ville være at anvende forordningens regler på et område, hvor de ikke er tiltænkt – med helt unødvendige omkostninger for skatteyderne til følge.