Revisorer som autoriserede bobestyrere?

Faglig nyhedKonkurrencestyrelsen fastslog i 2012, at den nuværende ordning med autoriserede bobestyrere er unødigt konkurrencebegrænsende, og det bør undersøges, hvordan den kan liberaliseres. I dag er det kun advokater, som kan blive udpeget til autoriseret bobestyrer, men Konkurrencestyrelsen har fastslået, at der ikke er sammenhæng mellem de kompetencer, en autoriseret bobestyrer bør have, og kravet om, at en autoriseret bobestyrer skal være i besiddelse af en advokatbestalling.

Om revisor

Rigtig mange af de opgaver, som en autoriseret bobestyrer varetager, kunne sagtens varetages af andre faggrupper - fx revisorer.

Nu har en arbejdsgruppe under Justitsministeriet så set på, hvordan behandlingen af dødsboer ved skifteretten kan effektiviseres. De fastslår, at behandlingen formentlig kunne blive mere effektiv, hvis brugen af autoriserede bobestyrere bliver mere udbredt.

Arbejdsgruppen vil imidlertid ikke foreslå en udbredelse af ordningen, da Konkurrencestyrelsen har fastslået, at den er konkurrencebegrænsende.

Det er FSR - danske revisorers opfattelse, at revisorer vil kunne påtage sig mange af de opgaver, som påhviler en bobestyrer, fx udarbejdelse af åbningsstatus med fortegnelse over samtlige aktiver og passiver med værdiangivelser pr. dødsdagen, opgørelse af boets forventede indtægter og udgifter, realisering af boets aktiver, udarbejdelse af boopgørelse, beregning af boafgift og i særdeleshed skattemæssige opgaver. Det er foreningens indtryk, at det ofte er skattemæssige spørgsmål, som giver anledning til spørgsmål i forbindelse med behandlingen af dødsboer, hvilket netop er et område, hvor revisorer har en særlig kompetence.

Derfor har FSR - danske revisorer også opfordret Justitsministeriet til at se på, hvordan ordningen kan liberaliseres og udbredes i lyset af ministeriets opfattelse om, at det ville kunne effektivisere dødsbobehandlingen.

Læs Konkurrencestyrelsens rapport her.  

Læs Justitsministeriets rapport her.

Læs foreningens høringssvar her.