Ny revireg-bekendtgørelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Faglig nyhedErhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 225 af 10. marts 2010 om Revireg.
Den nye bekendtgørelse om Revireg kræver indberetning af flere oplysninger fra revisionsvirksomheder og revisorer end tidligere.

Ny Revireg-bekendtgørelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 225 af 10. marts 2010 om Revireg.

Den nye bekendtgørelse om Revireg kræver indberetning af flere oplysninger fra revisionsvirksomheder og revisorer end tidligere.

For revisionsvirksomhederne skal følgende oplysninger nu også indberettes:

  • Kontaktoplysninger, jf. § 2, stk. 1, nr. 4.
  • Ejeroplysninger, jf. § 2, stk. 1, nr. 7.
  • Ledelsesoplysninger, jf. § 2, stk. 1, nr. 8.
  • Medlemskab af netværk, jf. § 2, stk. 1, nr. 9.
  • Eventuelle godkendelser hos udenlandske registreringsmyndigheder, jf. § 2, stk. 1, nr. 10.

For den enkelte godkendte revisor har den nye bekendtgørelse medført, at personoplysninger om navn, titel, adresse og registreringsnummer, samt oplysninger med navn, adresse, hjemmeside og registreringsnummer på virksomhed hvor pågældende er beskæftiget eller tilknyttet, vil være registeret i Revireg. Disse oplysninger findes allerede hos styrelsen.

For den enkelte revisor medfører den nye bekendtgørelse en individuel pligt til at indberette følgende oplysninger:

  • Registrering hos udenlandske myndigheder, jf. § 12, stk. 1, nr. 3.
  • Efteruddannelse, jf. § 12, stk. 1, nr. 4, med angivelse af timeantal inden for pågældende fagområde.       
  • Revisions- og erklæringsområdet, jf. § 16, stk. 3, nr. 1. 
  • Regnskabsområdet, jf. § 16, stk. 3, nr. 2.
  • Direkte og indirekte skatter, jf. § 16, stk. 3, nr. 3.

Det er den enkelte revisors ansvar at indberette disse oplysninger til Revireg, jf. § 15, stk. 1. Indberetningen foregår elektronisk via www.virk.dk/revireg.

Det er muligt at give fuldmagt til en anden juridisk person, som derved kan indberette oplysningerne. Dette kræver indsendelse af skriftlig fuldmagt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med oplysning om navn og CVR-nummer på den juridiske person, som får fuldmagten. Den juridiske person kan indberette oplysninger på revisors vegne med en digital signatur af typen medarbejdercertifikat via www.virk.dk/revireg.

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 15. marts 2010. For både revisionsvirksomheder og for den enkelte revisor, er fristen for indberetning af de nye oplysninger den 15. april 2010. For indberetning af efteruddannelse for igangværende 3-årig periode er fristen dog den 1. april 2012. For indberetning til Revireg kræves digital signatur af typen medarbejdercertifikat, hvilket kan rekvireres hos Danid. (www.danid.dk).

Generelt vil fristen for indberetning være to uger fra ændringen, jf. § 21, stk. 1. For indberetning af efteruddannelse vil denne frist dog være 1. april året efter udløb af den 3-års efteruddannelsesperiode, jf. § 21, stk. 2.

Bekendtgørelsen kan downloade her