Februars dilemma: Er Ivar for ivrig?

Faglig nyhedKravene i hvidvaskreguleringen har givet anledning til en række usikkerheder i praksis. Nedenstående dilemma sætter fokus på, hvorvidt beløbsstørrelser og omstændigheder betyder noget i relation til eventuel underretning.

Virksomhedsret

Din lovende og ivrige medarbejder Ivar Sørensen er cand.merc.aud og har ambitioner om på et senere tidspunkt at kunne kalde sig statsautoriseret revisor. Ivar har været på besøg hos Isenkræmmeren A/S, som altid har været en af dine gode revisionskunder. Med sig på blokken har Ivar tre konstateringer, som du tjekker og er faktuelt enig i.

På et af de mange kurser på vej til revisoreksamen mener Ivar at have lært, at alle tre forhold hver for sig giver anledning til at underrette Hvidvasksekretariatet om en mistanke om hvidvask eller forsøg herpå. Her er de tre konstateringer:

 1. Ved sin stikprøvevise gennemgang af en række såkaldt skattefølsomme konti konstaterede Ivar Sørensen, at der indgik udgifter til en reception i anledning af direktør og hovedaktionær Søren Svendsens 50-års fødselsdag med 25.400 kroner under personaleomkostninger. De fleste deltagere i receptionen var efter det oplyste familie og private venner. Søren Svendsen afviser at betragte omkostningerne som private og holder fast i, at udgifterne skal håndteres som personaleomkostninger i virksomhedens bogføring og efterfølgende i regnskabet.
 2. Ved sin stikprøvevise gennemgang af kontoen for reparation og vedligeholdelse fandt Ivar Sørensen en fejlpostering, idet nyt kontorinventar til en pris af 35.900 kroner skulle have været konteret på aktivkontoen for driftsmateriel og inventar. Efter at have forelagt bilaget for virksomhedens bogholder, var denne enig heri.
  Ivar Sørensen henviste til, at der ville være begået skattesnyd, hvis fejlposteringerne ikke var blevet rettet, idet aktiver i så fald var blevet udgiftsført her og nu i stedet for som korrekt at være blevet afskrevet over tid efter de skattemæssige regler.
 3. Ivar Sørensen har konstateret, at et ulovligt lån fra tidligere stadig ikke var blevet repareret, og at det ulovlige lån tilmed var vokset med yderligere 4.500 kroner i årets løb i forbindelse med Søren Svendsens anvendelse af firmaets kreditkort ved køb af gaver til sin familie ved en forretningsrejse i udlandet.

Du bedes vælge den af de nedenstående reaktioner, som du mest sandsynligt vil vælge.

Svarfrist: Udløbet.

Vi samler alle svar sammen og udarbejder statistik på, hvordan svarene fordeler sig i forhold til de otte muligheder. Alle svar indgår anonymt i statistikken. Chefkonsulent Lars Kiertzner kommenterer resultatet den 20 februar.

Vær opmærksom på, at du skal afgive dit svar fra din computer, da vi har problemer med at modtage svar fra smartphones og tablets. 

 

Kontakt

 • Lars Kiertzner

  Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

  Tirsdag til torsdag
 • Jan Wie

  Kommunikationschef - interne medier og medlemmer

  3369 1028
  4193 3128

FAKTABOKS

FSR – danske revisorer præsenterer en serie cases med titlen ’Månedens dilemma’. Hensigten er at inddrage medlemmerne i aktuelle faglige problemstillinger. Du opfordres derfor til at sætte et kryds i den svarmulighed, som du sandsynligvis ville vælge.