Marts' dilemma: Gør assistancekunder dig pligtfri?

Faglig nyhedEmnet for dette dilemma kredser om, hvad der gælder i assistanceopgaver, og hvad der ikke gælder. Der har i de senere år været en voldsom vækst i selskaber, der fravælger revisionen til fordel for en assistance-erklæring; men betyder det, at alle revisorens pligter i erklæringsopgaver med sikkerhed bortfalder?

Regnskab

Tre af dine små kunder har valgt, at deres årsregnskab skal forsynes med en assistanceerklæring. Du bliver sat i tre forskellige situationer, og i hver situation skal du forudsætte, at du derfor yder assistance med opstilling af årsregnskabet for tre forskellige små selskaber, der har fravalgt revisionen.

 1. Kunden gør dig opmærksom på at have modtaget kontante betalinger for individuelle salg på mere end 50.000 kroner. Du underretter Hvidvasksekretariatet.

 2. Du konstaterer, at der er i årets løb er opstået et ulovligt lån hos en kunde. Du anfører dette som en ansvarsoplysning i din assistanceerklæring om regnskabet.

 3. Du får ved en kundeforespørgsel oplyst, at der indgår en række private udgifter i selskabets bogføring. Disse bliver luset ud og bliver omposteret som private hævninger på en mellemregningskonto, der er i selskabets direktørs/hovedaktionærs favør. Du foretager dig ikke yderligere.

Du bedes nedenfor angive, hvilke af de tre udsagn, du kan tilslutte dig. Dermed fortæller du også, hvilke udsagn du ikke kan tilslutte dig.  

Svarfrist: Udløbet.

Vi samler alle svar sammen og udarbejder statistik på, hvordan svarene fordeler sig i forhold til de otte muligheder. Alle svar indgår anonymt i statistikken. Chefkonsulent Lars Kiertzner kommenterer resultatet den 17. marts. 

Vær opmærksom på, at du skal afgive dit svar fra din computer, da vi har problemer med at modtage svar fra smartphones og tablets. 

 

Kontakt

 • Lars Kiertzner

  Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

  Tirsdag til torsdag
 • Jan Wie

  Kommunikationschef - interne medier og medlemmer

  3369 1028
  4193 3128

FAKTABOKS

FSR – danske revisorer præsenterer en serie cases med titlen ’Månedens dilemma’. Hensigten er at inddrage medlemmerne i aktuelle faglige problemstillinger. Du opfordres derfor til at sætte et kryds i den svarmulighed, som du sandsynligvis ville vælge.