Datatilsynets tilsynsplan

Faglig nyhedPersondataforordningen er trådt i kraft, og nu skal reglerne håndhæves. Datatilsynet har offentliggjort de planlagte tilsyn indtil udgangen af 2018. Læs her, hvad tilsynet fokuserer på i deres tilsyn med private virksomheder.

Om revisor

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne om databeskyttelse bliver overholdt.

Tilsynet fører hvert år en række planlagte tilsyn, men tager samtidig også et antal sager op på eget initiativ, som følge af konkrete hændelser. I 2018 har Datatilsynet taget 27 sager op til behandling, og har nu offentliggjort Datatilsynets planlagte tilsyn indtil udgangen af 2018.

I forbindelse med Datatilsynets planlagte tilsyn fokuserer tilsynet på følgende i de private virksomheder:

  • Behandlingsgrundlag og persondatasikkerheden hos private virksomheder. Læs FSR’s vejledning om behandling af personoplysninger her.
  • Sletning af personoplysninger hos private virksomheder. Læs mere her.
  • Udpegning af databeskyttelsesrådgiver – offentlige myndigheder og en række private virksomheder. Læs mere her.

Læs mere om Datatilsynets planlagte tilsyn indtil udgangen af 2018 her.

Læs hele Datatilsynets tilsynsplan her.

Når Datatilsynet fører tilsyn med en virksomhed har Datatilsynet krav på følgende:

  1. Datatilsynet kan kræve enhver oplysning, der er af betydning for tilsynets virksomhed (oplysningsindsamling).
  2. Datatilsynet har ret til – uden retskendelse – at kræve adgang til alle lokaler, hvor der foretages behandling af personoplysninger (tilsynsbesøg).

Læs om tilsyn generelt her.