GDPR – revisors pligter: Undersøgelse og rapportering

Faglig nyhedRevisors undersøgelsespligt vedrørende overholdelse af GDPR-reguleringen afhænger af virksomhedens karakteristika og type. Revisor skal rapportere om overtrædelser af GDPR-reguleringen, som kan være ansvarspådragende for ledelsen, når der udføres revision eller udvidet gennemgang.

Om revisorRevision

Vi bragte i november 2018 en faglig artikel om revisors undersøgelses- og rapporteringspligter vedrørende GDPR.

 

I februar 2019 udgav vi en faglig artikel i Revision & Regnskabsvæsen om samme emne, hvor vi blandt andet skrev: ”Der er egentlig ikke noget særligt ved rapportering om ledelsesansvar i forbindelse med overtrædelse af GDPR-reguleringen. Det betyder, at revisor skal anlægge de samme vurderinger som ved al anden regulering, som virksomheden er omfattet af, fx miljølovgivning mv. Undersøgelsespligten er forskellig afhængigt af, om der udføres revision eller udvidet gennemgang.”

 

Vi modtager stadigvæk spørgsmål om emnet og vil blot gøre opmærksom på, at der ingen ændringer er til revisors pligter, hvad dette angår. Vi henviser derfor til vores faglige artikel fra november 2018.

Kontakt

  • Thomas Krath Jørgensen

    Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor

    4193 3148