Januars dilemma: Skal hammeren falde?

Faglig nyhedUnder revisionen af Tømrervirksomheden A/S konstaterer du, at to leverandørers senest of-fentliggjorte årsregnskaber viser, at der ikke er aktivitet i disse selskaber. Det undrer dig der-for, at Tømrervirksomheden A/S har bogført fakturaer fra disse leverandører.

RevisionRegnskab

Du er godkendt revisor og i gang med revisionen af Tømrervirksomheden A/S, som er en af dine mangeårige kunder.

I forbindelse med regnskabsposten ”leverandørgæld” indhenter du afstemninger mod eksterne kontoudtog. Som sædvanligt er det ikke alle leverandører, der vender tilbage. Du mangler afstemning fra to af de 15 leverandører, som du har udvalgt i din stikprøve.

Du ser nærmere på disse to leverandører og konstaterer overraskende, at leverandørernes senest offentliggjorte årsregnskaber viser, at der ikke er aktivitet i selskaberne. Det undrer dig derfor, at Tømrervirksomheden A/S har bogført fakturaer for over 750.000 kroner ekskl. moms fra de pågældende leverandører i regnskabsår uden aktivitet. Fakturaerne ser i øvrigt troværdige ud, da de overholder alle oplysningskrav og er vedlagt underliggende timespecifikationer. Dine videre undersøgelser bekræfter dig i, at der foreligger fiktive fakturaer udarbejdet af Tømrervirksomheden A/S.

Du skal tage stilling til, hvilken af nedenstående svarmuligheder du anser som værende den mest hensigtsmæssige reaktion på problemstillingen.

Svarfrist: Udløbet.

Vi samler alle svar sammen og udarbejder statistik på, hvordan svarene fordeler sig i forhold til de fem muligheder. Alle svar indgår anonymt i statistikken. Efterfølgende kommenteres resultatet af Torben B. Petersen, medlem af foreningens Etikudvalg, og Thomas Krath Jørgensen, fagchef i foreningen

Vær opmærksom på, at du skal afgive dit svar fra din computer, da vi har problemer med at modtage svar fra smartphones og tablets.

Kontakt

  • Thomas Krath Jørgensen

    Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor

    4193 3148

FAKTABOKS

FSR – danske revisorer præsenterer en serie cases med titlen ’Månedens dilemma’. Hensigten er at inddrage medlemmerne i aktuelle faglige problemstillinger. Du opfordres derfor til at sætte et kryds i den svarmulighed, som du sandsynligvis ville vælge.