Julis dilemma: Revisor for en bestyrelsesven

Revision

Du er godkendt revisor og partner i et revisionsfirma, som har kontorer i Skanderborg og Silkeborg. Firmaet har seks partnere og 60 medarbejdere. Du deltager aktivt i et lokalt erhvervsnetværk, da det giver dig en god og bred eksponering i områdets erhvervsliv. Samtidig er netværket også med til at fremme erhvervslivet. Erhvervsnetværkets bestyrelse består af otte medlemmer, herunder dig selv og tømrermester Hansen. Netværket er kommunalt faciliteret.

Tømrermester Hansen opfatter dig som et dygtigt og flittigt bestyrelsesmedlem. I har et rigtig godt samarbejde og ikke mindst en meget stor succes med at drive erhvervsnetværket. Netværket finansieres dels ved medlemskontingenter og dels fra overskuddet af det årlige motionsløb Julsø Rundt, som netværket afholder.

Tømrermester Hansen har et udmærket samarbejde med sin nuværende revisor, men han synes, at du kunne være en virkelig god revisor og rådgiver for ham, da I allerede nu har et godt samarbejde. Derfor spørger han dig nu, om du vil revidere årsregnskabet for hans tømrervirksomhed.

Du skal tage stilling til, hvilken af nedenstående svarmuligheder du anser for mest hensigtsmæssig.

Svarfrist: Udløbet.

Vi samler alle svar sammen og udarbejder statistik på, hvordan svarene fordeler sig. Alle svar indgår anonymt i statistikken. Efterfølgende kommenteres resultatet af Henning K. Nielsen, medlem af Etikudvalget, og Thomas Krath Jørgensen, fagchef i FSR – danske revisorer.

Vær opmærksom på, at du skal afgive dit svar fra din computer, da vi har problemer med at modtage svar fra smartphones og tablets.

 

Kontakt

 • Thomas Krath Jørgensen

  Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor

  4193 3148
 • Jan Wie

  Kommunikationschef - interne medier og medlemmer

  3369 1028
  4193 3128

FAKTABOKS

FSR – danske revisorer præsenterer en serie cases med titlen ’Månedens dilemma’. Hensigten er at inddrage medlemmerne i aktuelle faglige problemstillinger. Du opfordres derfor til at sætte et kryds i den svarmulighed, som du sandsynligvis ville vælge.