Marts' dilemma: Lønservice fra vugge til grav

Faglig nyhedRevisorer kan ikke have en ubegrænset betalingsfuldmagt hos en revisionsklient. Det ville indebære varetagelse af en ledelsesfunktion, som ikke kan imødegås af sikkerhedsforanstaltninger. Derimod er der sikkert revisorer, der eksempelvis har begrænset betalingsfuldmagt til at foretage lønudbetalinger. Kan man så det?

En revisionsklient ønsker, at du varetager selskabets lønservice. Selskabet er en mindre virksomhed i regnskabsklasse B med 10 ansatte. Ydelsen består i at køre lønnen fra vugge til grav ud fra det løngrundlag, som klienten giver dig.

Du bedes afkrydse den svarmulighed, som du mest sandsynligt vil vælge nedenfor.

Svarfrist: Udløbet.

Vi samler alle svar sammen og udarbejder statistik på, hvordan svarene fordeler sig i forhold til de fem muligheder. Alle svar indgår anonymt i statistikken. Tirsdag den 2. april kommenterer chefkonsulent Lars Kiertzner resultatet.


Kontakt

 • Lars Kiertzner

  Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

  Tirsdag til torsdag
 • Jan Wie

  Kommunikationschef - interne medier og medlemmer

  3369 1028
  4193 3128

FAKTABOKS

FSR – danske revisorer præsenterer en serie cases med titlen ’Månedens dilemma’. Hensigten er at inddrage medlemmerne i aktuelle faglige problemstillinger. Du opfordres derfor til at sætte et kryds i den svarmulighed, som du sandsynligvis ville vælge.