Marts' dilemma: Kontante betalinger

Faglig nyhedUnder revisionen konstaterer du, at kunden modtager mange større kontante betalinger. Hvordan forholder du dig?

RevisionRegnskab

Du er på besøg hos en af dine revisionskunder, Tømrervirksomheden Sommersen ApS.

I forbindelse med revision af selskabets debitorer konstaterer du et udestående tilgodehavende på cirka 40.000 kroner, som har overskredet forfaldsdatoen med mere end seks måneder. Tilgodehavendet relaterer sig til tømrerarbejde foretaget hos en privatperson Niels Sørensen med opførelse af en carport.

Tilgodehavendet udgjorde oprindeligt cirka 100.000 kroner, og der er i hver af de efterfølgende seks måneder afdraget på tilgodehavendet med kontanter i størrelsesordenen 9.000 kroner – 11.000 kroner pr. gang.

De modtagne kontanter er bogført indgået på selskabets kassebeholdning og samtidig på kundens fordring og herefter indsat på selskabets kassekredit, hvilket bogføringen også afspejler.

Du skal tage stilling til, hvilken af nedenstående svarmuligheder, du anser som værende den mest hensigtsmæssige reaktion i situationen.

Svarfrist: Udløbet.

Vi samler alle svar sammen og udarbejder statistik på, hvordan svarene fordeler sig i forhold til de fire muligheder. Alle svar indgår anonymt i statistikken. Efterfølgende kommenteres resultatet af Henrik Barner Christiansen, medlem af Etikudvalget, og Thomas Krath Jørgensen, fagchef i foreningen.

Vær opmærksom på, at du skal afgive dit svar fra din computer, da vi har problemer med at modtage svar fra smartphones og tablets.

Kontakt

  • Thomas Krath Jørgensen

    Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor

    4193 3148

FAKTABOKS

FSR – danske revisorer præsenterer en serie cases med titlen ’Månedens dilemma’. Hensigten er at inddrage medlemmerne i aktuelle faglige problemstillinger. Du opfordres derfor til at sætte et kryds i den svarmulighed, som du sandsynligvis ville vælge.