Etiske grundsætninger

Om revisor

Godkendte revisorer oplever i deres daglige virke mange professionelle udfordringer og dilemmaer. Det er vigtigt for FSR - danske revisorer, at alle medlemmer hver dag agerer professionelt og med en adfærd, som er forenelig med opgaven som offentlighedens tillidsrepræsentant.

På den baggrund har FSR-danske revisorers Etikudvalg i punktform opstillet hovedregler for grundlæggende revisoradfærd, som gælder for alle medlemmer af FSR-danske revisorer.

Hovedreglerne omfatter, at medlemmer af FSR-danske revisorer: 

 1. Optræder neutralt som offentlighedens tillidsrepræsentant, når lovgivning, regulering eller forholdene i øvrigt stiller krav herom.
 2. Overholder lovgivning og professionsregler, herunder standarder og ”Etiske regler for revisorer”.
 3. Optræder loyalt over for klienter, offentlighed og kollegaer.
 4. Iagttager integritet, fortrolighed, professionel adfærd, kompetence og objektivitet i alle arbejdsmæssige sammenhænge.
 5. Analyserer, overvejer og reagerer på uafhængigheds- og kompetencetrusler ved erklæringsopgaver, rådgivningsydelser og andre forhold.
 6. Rådgiver klienter inden for rammerne af relevant lovgivning og øvrig regulering.
 7. Kommunikerer rettidigt, klart og entydigt.
 8. Løser enhver opgave under udvisning af tilstrækkelig omhu uden hensyntagen til forhold såsom eventuelle honorarbegrænsninger.
 9. Opretholder en høj faglig kvalitet ved at sikre den fornødne efteruddannelse og interne kvalitetsstyring i forhold til alle påtagne opgaver.

Grundsætningerne er nu lagt op på FSR-danske revisorers åbne del af hjemmesiden under etik og under fanen ”Grundlæggende revisoradfærd”, så det altid er tilgængeligt.

Kontakt

 • Lars Kiertzner

  Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

  Tirsdag til torsdag
  4193 3149