Grundlæggende revisoradfærd

Om revisor
 1. Medlemmer af FSR–danske revisorer optræder neutralt som offentlighedens tillidsrepræsentant, når lovgivning, regulering eller forholdene i øvrigt stiller krav herom.

 2. Medlemmer af FSR–danske revisorer overholder lovgivning og professionsregler, herunder standarder og ”Etiske regler for revisorer”.

 3. Medlemmer af FSR–danske revisorer optræder loyalt over for klienter, offentlighed og kollegaer.

 4. Medlemmer af FSR–danske revisorer iagttager integritet, fortrolighed, professionel adfærd, kompetence og objektivitet i alle arbejdsmæssige sammenhænge.

 5. Medlemmer af FSR–danske revisor analyserer, overvejer og reagerer på uafhængigheds- og kompetencetrusler ved erklæringsopgaver, rådgivningsydelser og andre forhold.

 6. Medlemmer af FSR–danske revisorer rådgiver klienter inden for rammerne af relevant lovgivning og øvrig regulering.

 7. Medlemmer af FSR–danske revisorer kommunikerer rettidigt, klart og entydigt.

 8. Medlemmer af FSR–danske revisorer løser enhver opgave under udvisning af tilstrækkelig omhu uden hensyntagen til forhold såsom eventuelle honorarbegrænsninger.

 9. Medlemmer af FSR–danske revisorer opretholder en høj faglig kvalitet ved at sikre den fornødne efteruddannelse og interne kvalitetsstyring i forhold til alle påtagne opgaver.

Kontakt

 • Thomas Krath Jørgensen

  Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor

  4193 3148