Forslag til nye retningslinjer om håndtering af interessekonflikter

Faglig nyhedFSR - danske revisorer har i et høringssvar til IESBA støttet, at der indføjes retningslinjer om revisors håndtering af interessekonflikter i Code of Ethics for Professional Accountants. I svaret påpeges ønsket om bedre forklaring af sondringen mellem interessekonflikter og uafhængighed.

Om revisor

IESBA, der er den internationale standardudsteder for god revisoretik, har i et høringsudkast lagt op til klarere retningslinjer for revisors håndtering af interessekonflikter.

Forslaget indeholder bl.a. eksempler på situationer, hvor revisor kan komme ud for en interessekonflikt, og beskriver, hvordan revisor identificerer og evaluerer samt håndterer opståede interessekonflikter.

FSR - danske revisorer har i et høringssvar til IESBA i april 2012 støttet, at der i Code of Ethics for Professional Accountants indføjes nærmere retningslinjer om denne problemstilling.

FSR - dasnke revisorer påpeger særligt, at det vil være hensigtsmæssigt yderligere at forklare sondringen mellem begreberne interessekonflikt og uafhængighed. Desuden påpeges, at det er meget relevant at fremhæve situationer, hvor det som følge af tavshedsregler ikke vil være muligt for revisor at indhente en skriftlig indforståethed ("written consent") fra kunden om at fortsætte levering af en ydelse på trods af eksistensen af en mulig interessekonflikt.

FSR - danske revisorers høringssvar til IESBA, 2. april 2012 

Exposure Draft: Proposed Changes to the Code of Ethics for Professional Accountants Addressing Conflicts of Interest, december 2011