Høringssvar om strategien for IFAC´s etikudvalg 2019-2023

Faglig nyhedIFAC´s etikudvalg har afgivet et høringssvar på IESBA’s høringsudkast om den påtænkte strategi 2019-2023, ”Elevating Ethics in a Dynamic and Uncertain World”. FSR – danske revisorers høringssvar henviser til det høringssvar, som Accountancy Europe afgav i juli 2018.

Om revisor

IESBA har udsendt et oplæg til strategi og arbejdsplan for 2019-2023. Høringsfristen var den 16. juli 2018, jf. denne nyhed.

Det strategiske sigte og den afledte arbejdsplan er naturligt nok fokuseret på at udbrede Coden og forstærke dens gennemslagskraft. Dette på baggrund af den nye "clarificerede" Code, der også i Danmark træder i kraft den 15. juni 2019, jf. denne nyhed.

Specifikke foreslåede fokusområder vil hertil blandt andet være professionel skepsis og ikke-revisionsydelser vs. uafhængighed.

FSR - danske revisorers høringssvar henviser til det høringssvar, der var afgivet af Accountancy Europe. Høringssvaret kan læses her.