Sidste chance - deltag i uddeling af årsrapportprisen 2012

Faglig nyhedFSR – danske revisorer og DI - Dansk Industri uddeler årsrapportprisen samt tre specialpriser. Arrangementet afholdes den 17. september 2012 på Hotel Crowne Plaza. Alle børsnoterede selskaber og de 100 største selskaber, der benytter IFRS - uanset om virksomheden er børsnoteret eller ej - er med i konkurrencen. Alle, der deltager i prisuddelings-arrangementet, kan på selve dagen være med til at stemme om vinderne af de tre specialpriser via SMS-afstemning.

Regnskab

Dommerkomiteen, der består af repræsentanter for regnskabsbrugere, regnskabsaflæggere og revisorer, har besluttet at uddele specialpriser i 2012 inden for følgende kategorier:

-          Detaljen: Oplysninger om nedskrivning af goodwill

-          Overblikket: Oplysninger i ledelsesberetningen om interne kontroller ifm. regnskabsaflæggelsen

-          Fremtiden: Segmentoplysningers understøttelse af forventninger til fremtiden.

Tilmelding til arrangementet bør ske hurtigst muligt til  regnskabspris@di.dk. Anfør også, om du ønsker at tilmelde dig en middag på Crowne Plaza, der finder sted i forlængelse af arrangementet. 

Deltagelse i arrangementet berettiger til 2 timers obligatorisk efteruddannelse inden for Regnskab (vejledende timetal).

Download invitation til uddeling af Årsrapportpriser 2012