Overskuelige og læsevenlige regnskabsnoter - hvordan?

Faglig nyhedDeltag i årsrapportprisen den 2. oktober 2014 i Industriens Hus og hør om erfaringer fra virksomheder, der har arbejdet med overskuelige og læsevenlige noter. Du kan også være med til at stemme om vinderne af specialpriser 2014.

Regnskab

Den 2. oktober 2014 uddeler Dansk Industri og FSR – danske revisorer Årsrapportprisen.

Med Årsrapportprisen vil vi fremme og udvikle god regnskabsaflæggelse i danske selskaber og stimulere den regnskabsfaglige debat i Danmark.

Der vil i år være fokus på årsrapporternes noter.

Ofte er beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis placeret som den første note eller foran regnskabsopstillingerne. Og de øvrige noter er typisk placeret i samme rækkefølge som posterne i regnskabet.

Med uddeling af specialprisen for bedste udvikling og struktur i noterne vil FSR - danske revisorer og DI fokusere på årsrapporter, hvor noterne har en læsevenlig rækkefølge. Det kan eksempelvis være en sammenhæng i en række noter om samme emne, eller at meget væsentlige noter kommer først. Det kan også være, at noterne for hvert emne har integreret oplysninger om anvendt praksis og skøn, tal, regnskabsmæssige kommentarer, grafer og sammenhænge til virksomhedens Key Performance Indicators på dette område.

For DI og FSR – danske revisorer er det vigtigt, at specialpriserne rammer emner, der er vigtige for brugerne og som er udfordrende for regnskabsaflæggerne. Temaerne for specialpriserne er inspireret af den afstemning, som blev foretaget blandt de over 100 deltagere i sidste års prisuddeling. De endelige kriterier er fastlagt af vores dommerkomité. Årets tre specialpriser er:

  • Noterne: Udviklingen og struktur
  • Ledelsesberetningen: Oplysninger om bestyrelsens kompetencer, sammensætning mv.
  • Omsætning: Informationer om omsætning

Du vil i forbindelse med din deltagelse være med til at vælge prisvinderne af de to første specialpriser. Dommerkomitéen har nomineret 3 regnskaber til hver specialpris. Regnskaberne er udvalgt blandt alle børsnoterede selskaber samt de 100 største IFRS-selskaber (primært målt på omsætning) i det omfang de ikke er børsnoterede. For hver specialpris vil vi på dagen gå i dybden med hvert emne og give indsigt i, hvordan de praktiske problemer er tacklet i forbindelse med udarbejdelse af regnskabet.

Herudover vil dommerkomitéen finde en vinder af den samlede Årsrapportpris baseret på en vurdering af hele årsrapporten.

Årsrapportprisen overrækkes af Roger Marshall, non-executive Chair of the UK Accounting Council under det britiske Financial Reporting Council (FRC), direktør Tine Roed, Dansk Industri og viceformand Peter Gath, FSR – danske revisorer.

Efter arrangementet bydes på forfriskninger i atriet i Industriens Hus.

Vi håber at se dig og/eller en kollega til arrangementet, som DI og FSR – danske revisorer har sat i søen for at støtte op om de virksomheder, der gennem deres arbejde er med til at fremme og udvikle ”best practice” på regnskabsområdet. 

Det er gratis at deltage.  Der opkræves et gebyr på 300,- kr. ved manglende framelding (senest 29. september 2014).

Obligatorisk efteruddannelse: Arrangementet indeholder flere faglige indlæg. Deltagere i arrangementet vil skønsmæssigt kunne opnå 1,5 timers efteruddannelse inden for Regnskab (vejledende timetal).

Tilmelding

Hvis du ønsker at deltage sendes din tilmelding senest mandag den 22. september 2014 til regnskabspris@di.dk

Download invitation til Årsrapportprisen den 2. oktober 2014 i Industriens Hus

Kontakt

  • Ole Steen Jørgensen

    Chefkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1026
    4193 3126