De nominerede til Årsrapportprisen 2015 er….

Faglig nyhedDommerkomitéen har nu fundet frem til de tre virksomheder, der er indstillet af Dommerkomitéen som kandidater til årsrapportprisen. Den endelig vinder afsløres ved uddelingen af Årsrapportpriserne d. 9. september 2015.

Regnskab

Ved udvælgelsen af de nominerede kandidater og i kapløbet om den endelige vinder har Dommerkomiteen lagt vægt på en god samlet helhed i årsrapporten med fokus på det relevante og væsentlige, og på fortsat arbejde med at fremme læsbarheden.

Kriterierne har været følgende:

1)   God og læsevenlig ledelsesberetning, hvor der hurtigt gives et godt overblik over det forløbne år, resultater og anden ”performance” samt andre målepunkter, som virksomheden måler sig selv på. Ledelsesberetningen skal være informativ og læsevenlig understøttet af tabeller og illustrative grafer - gerne indledt med et sammendrag. Dommerkomiteen har lagt væk på, at beretningen har en klar prioritering med fokus på det væsentlige, mens de ”andre” lovkrævede beretninger holdes relativt korte i selve årsrapporten med et link til de fulde beretninger og beskrivelser på hjemmesiden.

2)   Overholdelse af IFRS, hvor også noterne skal være let tilgængelige. Selve årsregnskabet skal overholde IFRS og der blev lagt vægt på, at noterne er struktureret og samlet i relevante grupper efter væsentlighed med praksis, kommentarer, omtale af skøn og usikkerheder samt illustrerende grafer. Herudover er det positivt, når der generelt er arbejdet med væsentlighed.

3)   Anvendt regnskabspraksis skal helst være kort, uden for mange lange ligegyldige tekster, som alligevel står i standarderne, ligesom det vil være relevant, at kun det vigtigste står som note 1 og i noterne, mens det øvrige - og fast tilbagevendende - gerne må være placeret til sidst i rapporten eller på hjemmesiden. 

4)   Fokus på de relevante og væsentlige forhold, som bør være bedst beskrevet og placeret så de får deres rette plads for læseren.

Med udgangspunkt i disse kriterier har dommerkomiteen foran et stærkt felt nomineret følgende tre selskaber til den samlede årsrapportpris 2015:

Den endelige vinder afsløres ved uddelingen af årsrapportprisen og specialpriserne den 9. september 2015.

Der vil være debatpanel for hver af de tre specialpriser. Der er i år sammensat debatpaneler med flere CFO'er end ved tidligere uddelinger af årsrapportpriser. 

Uddelingen af årsrapportpriserne 2015 finder sted onsdag den 9. september 2015, klokken 13.30 - 17.00 i Industriens Hus, DI, H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V.

Deltagelse i arrangementet kræver forudgående tilmelding via aarsrapportpris@di.dk eller online via dette link.

Årsrapportprisen sponsoreres økonomisk af Karnov Group, Computershare og FSR’s Studie- og Understøttelsesfond. Desuden har DI og FSR – danske revisorer bidraget. Herunder har medlemmer af Regnskabsteknisk udvalg foretaget review af årsrapporter i forbindelse med arbejdet i Dommerkomitéen.   

Du kan finde mere information om specialpriserne her.