God udvikling i dansk regnskabspraksis - dommerkomiteens observationer

Faglig nyhedDansk regnskabspraksis udvikler sig positivt. Særligt vedrørende oplysninger om skatter i årsrapporten og forventninger er der gode eksempler. Læs mere om dommerkomiteens observationer.

RegnskabArrangementer

I forbindelse med uddelingen af årsrapportprisen 2017 notede dommerkomiteen sig, en positiv udvikling i danske virksomheders regnskabspraksis. På konferencen uddeltes, ud over hovedprisen, tre specialpriser, der fokuserer på aktuelle områder, som både skaber stor debat og trækker tråde til fremtidens rapportering. Årets kategorier var:

  • Skatter i årsrapporten
  • OCI poster og særlige poster
  • Forventninger til fremtiden

Dommerkomiteen fremhævede, at udviklingen med beskrivelserne af skattepolitik, redegørelse for virksomheders overholdelse af skatteregler og specifikationer af betalte og udskudte skatter er i en positiv udvikling. Det pointeres, at det er forståligt i kraft af offentlighedens forventninger og i overensstemmelse med god selskabsledelse.

I relation til OCI kan fremhæves, at der er gode eksempler på omtale indholdet af væsentlige poster i totalindkomsten. Det fremhæves, at det er positivt, når der kommenteres på f.eks. valutakursomregning og pensionsordninger.

Dommerkomiteen finder det positivt, at der er en klar tendens til at give oplysninger om forventninger til fremtiden, der er understøttet af oplysninger om forudsætninger. Det anbefales, at virksomhederne er konkrete i begrundelsen af de skitserede forventninger og kommentarer på økonomiske forventninger længere frem end blot det kommende år.

Generelt finder dommerkomiteen at der er et højt niveau i årsrapporterne. Det observeres også, at mindre og mellemstore virksomheder viser god udvikling i årsrapporten og fokuserer på interessante elementer til inspiration for andre. Desuden fremhæves ledelsesberetningen, der er informativ med fokus på væsentlighed og brug af hjemmeside til f.eks. lovkrævede beretninger.

Dommerkomiteens observationer er samlet i fire notater, der blev uddelt til deltagerne på regnskabskonferencen den 7. september 2017.

Download dommerkomiteens observationer vedrørende hovedprisen

Download dommerkomiteens observationer vedrørende specialpris 1: Skatter i årsrapporten

Download dommerkomiteens observationer vedrørende specialpris 2: OCI poster og særlige poster

Download dommerkomiteens observationer vedrørende specialpris 3: Forventninger til fremtiden

Kontakt

  • Ole Steen Jørgensen

    Chefkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1026
    4193 3126