Årsrapportprisen 2019 om næste store skridt i virksomhedernes rapportering

Faglig nyhedFSR - danske revisorer og DI afholder igen i år årsrapportprisen. Konferencen vil have fokus på driftens og forretnings-modellernes betydning for virksomhedernes rapportering og de aktuelle tendenser og pejlemærker i rapporteringen.

RegnskabArrangementer

FSR - danske revisorer og DI inviterer til konference den 5. september 2019, hvor vi uddeler årsrapportprisen i Industriens Hus

Ud over årsrapportprisen uddeles priser til fremhævelsesværdige årsrapporter fra small/mid cap selskaber.

Temaet for konferencen i år er: "Hvad bliver de næste store skridt" i lyset af, at det nu er 15 år siden, IFRS blev indført som krav i EU.

Konferencen vi i høj grad sætte de toneangivende danske virksomheders regnskabspraksis i et internationalt lys, bl.a. via indlæg fra Chief Accounting Officer Christopher Huetten, SAP.

FOKUSPUNKTER I ÅR

På konferencen vil aktuelle fokuspunkter, som dommerkomiteen særligt har været opmærksomme på i år, blive fremlagt og debatteret, herunder:

- Implementering af IFRS 16, hvor er udfordringerne?

- Den foretagne implementering af IFRS 9 og 15, hvordan har virksomhederne præsenteret og kommunikeret implementeringen?

- Gruppering af noter

- Regnskabsmæssige skøn og usikkerheder

- Virksomhedens skattepolitik - er omtalen heraf investorrelevant? Eller værdipolitisk?

- ESG-nøgletal

Årsrapportprisen overrækkes af direktør Kent Damsgaard, DI, og adm. direktør Charlotte Jepsen, FSR - danske revisorer.

Dagen sluttes naturligvis med fejring af årets prisvindere.

PROGRAM

13.30 Velkomst. Adm. direktør Charlotte Jepsen, FSR – danske revisorer

13.40 Fokus på forretningen og dens indvirkning v/Chief Accounting Officer Christoph Huetten, SAP. Hvad er de næste store skridt i virksomhedernes rapportering? Mere fokus på driftssiden? Har nye forretningsmodeller medført behov for at ændre virksomhedernes rapportering?

14.00 Spotlight på gode årsrapporter (fra small- og midcap segmentet), som vi kan lære af:

En årsrapport, i et penselstrøg. Statsaut. revisor Jørgen Blom, viceformand for Regnskabsudvalget (REGU), FSR – danske ­revisorer, interviewer Flügger.

Forstå segmenterne. Statsaut. revisor Jørgen Blom, FSR – danske revisorer interviewer IC Group.

14.30 Trends i årsrapporterne 2019. 20 minutter - 20 observationer og pejlemærker fra gennemgangen. Statsaut. revisor Jørgen Blom, FSR – danske ­revisorer

Fokus på Skat og Skattepolitik.  Investorrelevant information eller værdipolitik? v/Vice President, Head of Tax Karl Berlin, Ørsted, og Senior Analyst Jens Houe Thomsen, Jyske Bank.

15.05 Pause

15.35 Den internationale kontekst: Tyskland vs. Danmark. Four Danish competitors - Two deep dives - One winner v/Ralf Frank, Tyskland, og en finansanalytiker. Sammenligning og evaluering af fire gode årsrapporter.

Panel discussion: Following the deep dives, there will be an open panel session with participation from the four nominated companies. Oplægget foregår på engelsk

16.35 Årsrapportprisen. Hvad har dommerkomiteen lagt vægt på? v/statsaut. revisor Torben Johansen. Prisen overrækkes af direktør Kent Damsgaard, DI, og adm. direktør Charlotte Jepsen, FSR – danske revisorer 

16.50 Afslutning. Direktør Kent Damsgaard, DI

17.00 Vi fejrer vinderne med champagne  i atriet, DI. Fejring og mulighed for at netværke.

Forud for selve konferencen er der planlagt tre pop-up-events, der startet kl. 12.00: 1) RegTech scenen, 2) Mål verdensmålene og 3) Regnskabshjørnet.

TILMELDING
Tilmelding til Årsrapportprisen skal ske senest den 29. august 2019 via DI's hjemmeside:

Tilmelding til Årsrapportprisen

Det er gratis at deltage.  Der opkræves et gebyr på 500,- kr. ved manglende framelding (senest 2. september 2019).

Deltagelse i arrangementet fra 13.30-17.00 berettiger til 3 timers efteruddannelse inden for anden relevant lovgivning og faglige standarder (vejledende timetal) samt yderligere 1 time, hvis man også deltager i pop-up events.

Praktiske spørgsmål kan rettes til DI: aarsrapportpris@di.dk

FSR's studie- og understøttelsesfond yder støtte til årets prisuddeling, hvilket har gjort det muligt igen i år at afholde arrangementet uden deltagergebyr.