Lær af de bedste årsrapporter - deltag i årsrapportprisen 2019

Faglig nyhedPå årets regnskabskonference vil der være fokus på driftens og forretnings-modellernes betydning for virksomhedernes rapportering og der vil blive stillet skarpt på spørgsmålet – hvad bliver de næste store skridt?

RegnskabArrangementer

Få inspiration og mød nogle af branchens dygtigste folk, når FSR – danske revisorer og Dansk Industri inviterer til årsrapportprisen den 5. september 2019. På konferencen kåres den bedste årsrapport og der vil samtidig være mulighed for dialog med regnskabseksperter.

På konferencen hyldes danske virksomheder, der gennem deres arbejde udvikler ’best practice’ inden for rapportering af årsrapporter. Men konferencen er mere end prisoverrækkelser. Konferencen er tillige en mulighed for inspiration og vidensdeling. Før selve konferencen er der derfor lavet en række inspirerende pop-up events.

Den 10. juni 2019 trådte nye krav til vederlagsrapporter i selskabsloven §139 i kraft. De nye regler indeholder en række specifikke krav til den vederlagsrapport, de børsnoterede selskaber skal fremlægge til afstemning på den ordinære generalforsamling. Deltag i Lene Nielsen og Annette Thomsens oplæg fra Erhvervsstyrelsen og bliv klar til de nye krav i selskabsloven.

Den 1. januar 2020 træder en ny forordning i kraft der skærper kravene til hvilke filformater årsrapporter udarbejdes i. Brugen af standarden har en række fordele for de virksomheder og revisorer som er afsendere af, og giver troværdighed til, ekstern regnskabsinformation. Bliv klædt på til den nye forordning af Henrik Grønnegaard og Kim Eriksen i deres oplæg om tanker og muligheder om XBRL-kravene fra et dansk og europæisk perspektiv.

Brugerne har også fokus på de ikke-finansielle oplysninger. Blandt andet ESG-nøgletal som er et værdifuldt værktøj for både investorer og virksomheder. Før tallene lever op til deres potentiale, skal de være relevante, af høj kvalitet og sammenlignelige. Derfor holder Formand for CSR-udvalget, FSR-danske revisorer, Birgitte Mogensen et oplæg der skal vejlede til brugen af ESG’er.

Efter arrangementet byder vi på forfriskninger i Atriet i Industriens Hus, hvor der også vil være mulighed for networking.

Tilmelding til årsrapportprisen 2019 og de inspirerende pop-up events skal ske via Dansk Industris hjemmeside senest den 29. august 2019.

Download program for årsrapportprisen 2019