Gå-hjem-møde: Muligheder & udfordringer med årsregnskabslovens §99a & §99b

Faglig nyhedFSR- danske revisorer inviterer CFO’er, regnskabs- og rapporteringsansvarlige og revisorer til gå-hjem-møde om årsregnskabslovens §99a og §99b, som omhandler virksomhedens samfundsansvar og kønsdiversitet i bestyrelsen og ledelsen. Kom og hør Erhvervsstyrelsen fortælle om baggrunden for lovgivningen og få indsigt i to virksomheders erfaringer og overvejelser i forbindelse med efterlevelse af de to paragraffer. Du kan også komme til orde og deltage i debatten om de muligheder og udfordringer, loven har givet jer, når vi sætter tid af til diskussion og budskaber til lovgiver på baggrund af virksomheder og revisorers erfaringer.

CSR

CSR-udvalget under FSR – danske revisorer ønsker at lægge op til dialog og debat ud fra de erfaringer, I har med lovgivningen. §99a blev introduceret i årsregnskabsloven i 2009, og der har været løbende skærpelser, herunder senest vedr. rapportering om klimahensyn og respekt for menneskerettigheder, gældende for regnskabsåret 2013. §99b er ny i årsregnskabsloven og er gældende for regnskabsåret 2013. I kraft af de nye forpligtelser ønsker vi at udveksle erfaringer og stimulere en konstruktiv debat. Gå-hjem-mødet faciliteres af Jens Frederiksen, partner i KPMG, Climate Change & Sustainability Services.   

Tid & sted     Mandag d. 26. maj, 2014, kl. 14-17 i Revisorernes Hus, Kronprinsessegade 8, København K.

Program

14.00-14.05   Velkomst
                      Birgitte Mogensen, formand for FSR’s CSR-udvalg & Jens Frederiksen, partner i KPMG

                     
14.05-14.15   Den politiske baggrund for §99a og §99b
                      Marie Voldby, kontorchef i Erhvervsstyrelsen

14.15-14.25   Hvad siger årsregnskabslovens §99a og §99b
                      Jens Frederiksen, partner i KPMG

14.25-14.50   Case: Espersens erfaringer med efterlevelsen af §99a og §99b
                      Alex Olsen, bæredygtighedschef i A. Espersen A/S

14.50-15.15   Case: Biscas erfaringer med efterlevelsen af §99a og §99b
                      Michael Møller Nielsen, CFO i Bisca

15.15-15.35   Kaffepause

15.35-16.05   Rundbordsdiskussioner vedr. erfaringer med §99a og §99b, samt budskaber til lovgiver

16.05-16.35   Opsamling på rundbordsdiskussion suppleret med revisorernes erfaringer med §99a og §99b
                      Jens Frederiksen, partner i KPMG

16.35-16.50   Forventninger til fremtiden inkl. sidste nyt fra EU inden for rapportering om samfundsansvar
                      Marie Voldby, kontorchef i Erhvervsstyrelsen

16.50-17.00   Afrunding & tak for i dag
                      Jens Frederiksen, partner i KPMG
                     
Tilmelding    Skriv til Mette Conradsen mcr@fsr.dk for at tilmelde dig senest onsdag den 21. maj, 2014.

Arrangementet er gratis.

Spørgsmål vedr. gå-hjem-mødet kan rettes til Pernille Risgaard på mobil 4026 1433.