Netværk for valuarvurdering

Faglig nyhedDe nye regler for valuarvurdering af andelsboligforeningers ejendomme, der trådte i kraft 1. oktober 2018, stiller større krav til valuarer, administratorer og revisorer. Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) er på denne baggrund ved at etablere et netværk, hvor valuarer, administratorer og revisorer får en indgang til hinanden og løbende kan drøfte og dele erfaringer med de nye valuarvurderinger.

RevisionRegnskab

Netværket er for valuarer, administratorer og revisorer, der håndterer andelsboligforeningers ejendomme og vurderingerne af disse. Det er et krav for netværksdeltagelsen, at du aktuelt skal udforme eller anvende valuarvurderinger i praksis – dvs. at du reelt arbejder med og også fremtidigt skal arbejde med valuarvurderinger.

Læs mere om netværket og programmet for det første netværksmøde her.

Første netværksmøde
Første netværksmøde afholdes mandag den 4. februar 2019, kl. 10 – 15, hos:

Dansk Ejendomsmæglerforening
Islands Brygge 43, 2. sal
2300 København S

DE tilstræber en proportional repræsentation af faggrupper i netværket og har derfor en tilmeldingsbegrænsning, der løbende tilpasses.

Tilmelding kan ske til Betty Post på bp@de.dk med angivelse af ”Tilmelding til netværk for valuarvurdering”.

Seneste tilmelding: 28. januar 2019.

Pris:   795 kr. ex. moms.