XBRL-konference om nyt format for børsnoterede virksomheders rapportering

Faglig nyhedInvitation til konference hos Erhvervsstyrelsen vedrørende rapportering af regnskabsoplysninger til ESMA

Digitale regnskaberRegnskab

XBRL Danmark inviterer til XBRL Nordic IV konference den 28. marts 2019. Konferencen har fokus på den kommende rapportering af regnskabsoplysninger til den europæiske værdipapirsmyndighed ESMA, den såkaldte European Single Electronic Format (ESEF) rapportering.

 

Fra og med 2020 kræver EU-lovgivning baseret på det såkaldte transparensdirektiv, at børsnoterede virksomheder foretager digital rapportering i et Inline XBRL-format betegnet ESEF. ESEF er baseret på den internationale taksonomi for IFRS-regnskaber og er et udtryk for et ønske om et harmoniseret elektronisk rapporteringsformat i EU, som givetvis vil gavne udstederne, investorerne og offentlige myndigheder. ESEF skal lette investorernes beslutninger ved at gøre digitale analyser og sammenligninger nemmere.

 

Som titlen Nordic IV indikerer er dette fjerde gang, XBRL Danmark afholder en konference med indlæg om udviklingen af XBRL-regnskaber og -værktøjer i de nordiske lande.

 

Arrangementet afholdes hos Erhvervsstyrelsen. Alle med interesse i regnskabsrapportering i digital form (XBRL) kan deltage, uanset om man er medlem af XBRL Danmark eller ej.

 

Programmet kan findes her

 

Registrering kan ske her

 

Læs mere om det nye rapporteringsformat her