Erhvervsstyrelsen indfører nye automatiske kontroller for fravalg af revision

Faglig nyhedErhvervsstyrelsen skærper den digitale kontrol ved at indføre en række nye modtagerkontroller, som tjekker at virksomheder ved aflæggelse af årsrapporten, opfylder betingelserne for at fravælge revision.

Regnskab

Erhvervsstyrelsen opdaterer løbende deres digitale modtagekontrol, som tjekker alle de regnskaber, der indsendes til styrelsen. I en kommende opdatering af kontrollerne har Erhvervsstyrelsen haft fokus på fravalget af revision. 

De nye modtagerkontroller vil fremover tjekke, om virksomheden opfylder betingelserne for at fravælge revision. Hvis virksomheden ikke overholder betingelserne for fravalg af revision, vil virksomheden modtage en besked i forbindelse med indberetningen.
Hvis virksomheden forsætter indberetningen efter at have modtaget beskeden, kan virksomhedens regnskab blive udtaget til kontrol.
Den nye kontrol er såkaldt ’blød’, hvilket betyder, at regnskabsindsender får en advarsel, når de prøver at indsende, men det vil fortsat være muligt at indsende.

FSR – danske revisorer ser positivt på tiltaget og forventer, at de løbende forbedringer af kontrollen vil gøre det sværere for virksomheder at indsende noget, der er direkte forkert til Erhvervsstyrelsen.

FSR påpeger dog, at det er vigtigt, at styrelsen har nødvendige ressourcer til at følge op på de flag, de rejser, hvis kontrollen skal have den ønskede effekt. 

Erhvervsstyrelsens nye automatiske kontroller om fravalg af revision aktiveres primo februar 2020.

Kort fortalt
De nye modtagerkontroller vil fremover tjekke, om virksomheden opfylder betingelserne for at fravælge revision.
Virksomheden kan fravælge revision, hvis de i to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

  • En balancesum på 4 mio. kr.
  • En nettoomsætning inklusiv eventuelle finansielle indtægter på 8 mio. kr. og
  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

Derudover er det et krav, at det i foregående årsrapport oplyses, hvis revision fravælges fremadrettet. 

Du kan læse mere om Erhvervsstyrelsens nye kontroller her.