Erhvervsstyrelsen offentliggør ny årsregnskabslovs-taksonomi

Faglig nyhedErhvervsstyrelsen har udsendt en ny årsregnskabslovs-taksonomi. Der er ændret i taksonomien som følge af ændringer af årsregnskabsloven i 2018.

Regnskab

En taksonomi er en indholdsfortegnelse, som beskriver de elementer, som kan være med i virksomhedens årsrapport, når denne udarbejdes digitalt i XBRL-format.

Blandt de vigtigste ændringer i taksonomien kan nævnes:

 • I 2019-taksonomien er der oprettet et nyt entrypoint, som kun omhandler årsrapportens tekstafsnit. Dette skal ses i lyset af Erhvervsstyrelsens forberedelse til håndtering af ESEF-taksonomien i en dansk sammenhæng, hvor det for børsnoterede selskaber kan blive relevant at kunne udarbejde en instans med brug af to taksonomier
 • Der er tilføjet felter til angivelse af LEI-kode, Dette skal ses i lyset af, at ESEF-taksonomien benytter LEI-koder frem for CVR-numre. Det er naturligvis fortsat muligt at benytte CVR-numre efter den danske årsregnskabslovstaksonomi.
 • 5 års oversigten er taget ud af område 200 og medtaget i område 210
 • Mulighed for at angive det systemværktøj der er anvendt til at generere XBRL-instansen, er tilføjet. Det kunne fx være CaseWare
 • Som følge af ændringen af årsregnskabslovens §99 stk. 2 tilføjes muligheden for at beskrive virksomhedens anvendelse af finansielle instrumenter i styring af finansielle risici.
 • Felterne omkring redegørelse for samfundsansvar i §99a er blevet opdateret
 • Ligeledes er felterne omkring måltal og politikker vedrørende det underpræsenterede køn (§99b) og redegørelse for politikker om mangfoldighed (§107d) blevet opdateret/tilføjet.
 • Som følge af ændringer af årsregnskabslovens §§39 og 49 indsættes nye dagsværdireserver
 • Grunde og bygninger har fået en underopdeling i hhv. ’grunde’ og ’bygninger’
 • Kapitalinteresser er tilføjet som selvstændige felter
 • Felter vedr. IFRS 15 og 16 er tilføjet
 • Som følge af nyt notekrav i årsregnskabslovens §55a tilføjes muligheden for at angive disse oplysninger om bevægelser i dagsværdireserven
 • Som følge af nyt notekrav i årsregnskabslovens §58a tilføjes muligheden for at angive oplysning af aktiver eller forpligtelser, der indregnes til dagsværdi.

Årsregnskabs-taksonomien har forud for offentliggørelsen været i høring, og Erhvervsstyrelsen modtog konstruktive høringsbidrag bl.a. fra XBRL Danmark. Erhvervsstyrelsen vil i løbet af efteråret indsætte taksonomien i styrelsens test-systemer og derefter sættes den i produktion. De præcise datoer kendes ikke endnu.

Erhvervsstyrelsen har oplyst, at IFRS-taksonomien udsendes snarest.

Du kan se ændringsoversigt til årsregnskabslovs-taksonomien af 1/10-2019 her