Erhvervsstyrelsen sender udkast til ny taksonomi i høring

Faglig nyhedDe foreslåede ændringer skal muliggøre, at XBRL-regnskaberne kan følge lovændringerne fra december 2018.

RegnskabDigitale regnskaber

Udkastet til ny taksonomi indeholder primært en række ændringer i overensstemmelse med de ændringer, som blev indarbejdet i årsregnskabsloven i december 2018. I forhold til seneste taksonomi fra oktober 2017 er der desuden sket justeringer som følge af en række brugerønsker.

Følgende punkter vil senere blive indarbejdet i taksonomien:

  • Et element til opmærkning af system-værktøj
  • Elementer der følger af IFRS 15 og IFRS 16.

Erhvervsstyrelsen ønsker at modtage input, såfremt der er specifikke elementer der ønskes indarbejdet. Erhvervsstyrelsen vil tage udgangspunkt i IFRS/ESEF-taksonomien og indarbejde de elementer, som indgår i de detailopmærkede områder af taksonomien.

Erhvervsstyrelsen vil foretage udvalgte tilpasninger i forbindelse med den danske IFRS-taksonomi, der vil blive udsendt ved udstedelsen af den endelige udgave af årsregnskabslovs-taksonomien.

Fristen for indsendelse af høringsbidrag er fredag d. 2. august 2019.

XBRL Danmark, som FSR – danske revisorer er medlem af, forventer at udarbejde et høringssvar.

Du kan læse XBRL Danmarks omtale af ændringsforslagene til årsregnskabslovstaksonomien her.

Du kan læse Erhvervsstyrelsens omtale af ændringsforslagene til årsregnskabslovstaksonomien her.