European Corporate Reporting Lab udgiver feedback statement på høring om fremtidige projekter

Faglig nyhedEuropean Corporate Reporting Lab har offentliggjort et feedback statement, der opsummerer input fra høringen om European Labs fremtidige projekter.

CSRRegnskabInternationalt

I European Labs feedback statement blev det afgjort, at næste projekt skal omhandle rapportering af ikke-finansielle risici og muligheder i forhold til virksomhedens forretningsmodel. European Lab arbejder i skrivende stund allerede på et projekt om klimarelateret rapportering.

Høringen fra European Lab skitserede tre fremtidige projektemner og søgte feedback om deres prioritering:

  • Projekt 1 om rapportering af sociale anliggender og menneskerettigheder
  • Projekt 2 om rapportering af ikke-finansielle risici og muligheder i forhold til virksomhedens forretningsmodel
  • Projekt 3 om rapportering af en såkaldt væsentlighedsvurdering og ESG-nøgletal

    Fra høringssvarene har European Lab navnlig hæftet sig ved:

  • Virksomheder skal forbedre deres integrering af relevante investeringer og risikostyring og inddrage dem i deres rapportering. European Lab bør gennemgå eksisterende vejledninger på dette område
  • Projekt 2 kan hjælpe med at vurdere hvordan virksomheder effektivt integrerer forretningsmodel og risikorapportering. Dette kan bidrage til formuleringen af mere ensartede retningslinjer
  • Projektet skal primært se på brugernes behov og hvordan informationen om virksomhedens forretningsmodel anvendes. De eksisterende retningslinjer og rammer har desværre ikke sikret retvisende oplysninger. Dette skal der være fokus på i projekt 2.

European Lab blev oprettet af EFRAG i marts 2018 på opfordring af Europa-kommissionen. European Lab varetager den europæiske offentlige interesse, og dets mål er at stimulere udvikling inden for virksomhedsrapportering i Europa ved at identificere og dele god regnskabspraksis.

Du kan læse European Labs feedback statement her