Hvad skal European Labs fremtidige projekter være?

Faglig nyhedThe European Corporate Reporting Lab under EFRAG har igangsat en høring med henblik på at prioritere fremtidige projekter. Interessenter opfordres til at komme med deres synspunkter til allerede foreslåede projekter, prioriteringen af disse samt forslag til andre projekter.

CSRRegnskabInternationalt

The European Corporate Reporting Lab har for nyligt igangsat deres første projekt, som omhandler klimarapportering. Det er ikke fastlagt endnu, hvilket projekt der skal være det næste. For at fastlægge dette, har The European Corporate Reporting Lab igangsat en høring.

Høringen har til formål at få interessenters synspunkter på de tre områder, som The European Corporate Reporting Lab selv har forslået samt, hvilken prioritering disse områder skal have. Derudover har høringen også til formål at få input til eventuelle andre projekter.

De tre forslået områder er følgende:

 • Projekt 1: Rapportering om sociale forhold og menneskerettigheder
  • Fokusområde 1: Rapportering om sociale forhold og menneskerettigheder i virksomheders forsyningskæder
  • Fokusområde 2: Rapportering om ledelse
  • Fokusområde 3: Rapportering om menneskelig- og social kapitals indvirkninger på klimatilpasning og afbødningspolitikker.
 • Projekt 2: Rapportering af ikke-finansielle risici og muligheder og sammenkobling til forretningsmodel
 • Projekt 3: Rapportering om proces for vurdering af væsentlighed og om indvirkning på miljø, sociale forhold og ledelsesforhold (ESG)

Du kan læse mere om høringen her. Fristen for at indsende kommentar til The European Corporate Reporting Lab er den 30. september 2019.

The European Corporate Reporting Lab blev etableret af EFRAG i 2018 efter aftale med EU-kommissionen som led i EU-kommissionens handlingsplan om finansieringen af bæredygtig vækst. The European Corporate Reporting Lab har til formål at stimulere innovation i virksomheders rapportering ved at identificere og dele god rapporteringspraksis.

The European Corporate Reporting Lab består udover formanden og næstformanden af 15 medlemmer, hvor et af medlemmerne er Linda Nielsen, der er professor ved Københavns Universitet.

Kontakt

 • Josefine Jørgensen

  Konsulent, CSR og uddannelsespolitik

  4193 3141