EFRAG kommenterer på projekt om rentebenchmarks

Faglig nyhedI maj 2019 udsendte IASB et høringsudkast om foreslåede ændringer til IFRS 9 og IAS 39. De foreslåede ændringer er en konsekvens af rentebenchmarkreformen. Ændringerne af regnskabsstandarderne forventes at ske i to faser, hvoraf det i maj udsendte høringsudkast er et led i første fase.

Regnskab

Høringsudkastet modificerer de regnskabsmæssige sikringskrav, så virksomheder kan anvende dem med en formodning om, at det sikrede cash flow ikke vil ændre sig som et resultat af reformen. (De fremsatte forslag er ikke beregnet til at lette andre konsekvenser som følge af rentebenchmarkreformen.)

Den 20. juni 2019 afgav EFRAG kommentarer på høringsudkastet fra IASB. I kommentarerne beskriver EFRAG også en række emner, der potentielt skal behandles i næste fase. (fase II.)

EFRAG støtter IASBs tilgang med at arbejde i to faser og opfordrer IASB til hurtigst muligt at udstede ændringsforslagene for at give klarhed over hvilke virksomheder, der regnskabsmæssigt bliver berørt af reformen. EFRAG er af den opfattelse at fase II skal iværksættes hurtigst muligt og parallelt med afslutningen af første fase.

EFRAG anser IASB-forslagene som et skridt i den rigtige retning, men bemærker, at der er behov for yderligere ændringer. EFRAG er ikke overbevist om, at forslagene i fase I sikrer den rette balance og ser det som nødvendigt at overveje konsekvenser af usikkerheden om IBOR-reformen og de efterfølgende virkninger.

EFRAG er desuden uenig i, at de foreslåede ændringer ikke skal kunne anvendes med tilbagevirkende kraft for sikringer, der blev afbrudt, fordi virksomheder ikke kunne anvende de foreslåede lettelser.

EFRAG bemærker endvidere, at IASB bør klarlægge anvendelsen af ændringerne i porteføljesikring af renterisikoen og brugen af valutaswaps.

EFRAG er af den opfattelse, at kvalitative oplysninger i første fase er tilstrækkelige. I anden fase opfordrer EFRAG IASB til at indlede en dialog med brugerne for at identificere deres informationsbehov i forhold til de fremsatte forslag.

EFRAG opfordrer IASB til at imødegå alle potentielle virkninger af rentebenchmarkreformen på tværs af de forskellige IFRS-standarder i anden fase.

Du kan læse EFRAGs kommentarer på høringsudkastet her.