Behov for kvalitetskontrol af nye standarder

Faglig nyhedEFRAG har åbnet op for kommentarer til deres draft letter til IASB indtil d. 15. august 2014. Brevet vedrører kvalitetskontrol af IFRS standarder inden deres udstedelse. EFRAG mener, at der nødvendigt at foretage en yderligere kvalitetskontrol af IFRS standarderne, især i den afsluttende fase.

Regnskab

Den europæiske rådgivende regnskabsorganisation EFRAG har konstateret, at der ofte opstår problemer i forbindelse med implementering af nye regnskabsstandarder. Problemerne ved implementering opstår hovedsageligt som resultat af, at virksomhederne og regnskabsbrugerne ofte har svært ved at forstå krav stillet i standarderne. EFRAG finder det derfor nødvendigt at inddrage offentligheden i forbindelse med den afsluttende fase af en større ændring eller en helt ny standard, for dermed at reducere forståelsesproblemer og fortolkningsfejl. Som eksempel, henviser EFRAG til problemer, som er opstået ved implementering af IFRS 11 om fælles ordninger (Joint Arrangements).

Inddragelse af offentligheden
EFRAG påpeger, at det specielt er ved den afsluttende fase af udarbejdelsen af en standard, at der bør ske forbedringer af processen med henblik på at sikre kvalitet. På trods af den store indsats fra IASB's side, finder EFRAG det nødvendigt at inddrage offentligheden i denne afsluttende fase.

Det er ikke første gang, at EFRAG foreslår IASB af inddrage offentligheden ved gennemgang af en ny standard, inden den udstedes i færdig form. Forslaget blev tidligere rejst af EFRAG ved revision af IASB's "Due Process Handbook".

EFRAG påpeger, at den nuværende kvalitetskontrol/proces ikke er effektiv nok. På trods af, at private, herunder EFRAG, allerede i dag inddrages i kvalitetskontrollen af en standard, er der mange fejl/problemer, som først opdages efter udstedelse af en standard eller en større ændring. EFRAG påpeger, at der er brug for "friske øjne" i processen ved kvalitetskontrollen, hvorfor det ville være relevant at inddrage parter, som ikke tidligere har været inddraget i arbejdet med standarden. EFRAG påpeger ligeledes, at det tidligere har været en stor succes at inddrage offentligheden til gennemgang af en standard - herunder ved gennemgang af fejl i den tredje fase af standarden om finansielle instrumenter, IFRS 9.

Inddragelse af offentligheden til en endelig gennemgang af en standard inden udstedelse, giver både IASB mulighed for at få foretaget de endelige korrektioner af standardens ordlyd, ligesom der i den sammen proces kan gives forslag til forbedringer. Overordnet set, vil det føre til færre fejlfortolkninger samt forståelsesproblemer ved implementering, hvilket vil være med til at reducere de omkostninger, der er forbundet med implementeringen.

I det understående, er der linket til EFRAG's draft letter til IASB. Det er muligt at komme med kommentarer indtil 15. august, hvorefter EFRAG vil sende henvendelse til IASB's formand, Hans Hoogervorst, om EFRAG's holdning om bedre kvalitetskontrol i den afsluttende fase af en standard.

EFRAG's draft letter til IASB - "IASB's control procedures prior to or post issuance of a final standard or major amendment to a standard".

Kontakt

  • Ole Steen Jørgensen

    Chefkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1026
    4193 3126