Er europæiske forsikringsselskaber klar til IFRS 17?

Faglig nyhedSmå- og mellemstore forsikringsselskaber indbydes til at deltage i casestudie inden EFRAG afgiver indstilling til EU-Kommissionen om godkendelse af IFRS 17 om forsikringskontrakter.

Regnskab

European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG, opfordrer europæiske forsikringsselskaber, der anvender IFRS-standarder, til at deltage i et casestudie, om de forventede effekter af den nye standard IFRS 17 om forsikringskontrakter.

EFRAG er allerede i gang med gennemførelsen af et komplet og detaljeret casestudie, der hovedsageligt retter sig mod store forsikringsselskaber. Det komplette casestudie forudsætter en vis kapacitet, og en lang række mindre forsikringsselskaber vil som følge heraf, indirekte, være afskåret fra at deltage i undersøgelsen. For at sikre et repræsentativt billede af forsikringsbranchens vurderinger af IFRS 17, har EFRAG udarbejdet et forenklet casestudie, som er rettet mod de forsikringsselskaber, der ikke er en del af hovedstudiet.

Casestudiet, i den simplificerede udgave, er udformet som et spørgeskema i to dele. Første del indeholder generelle spørgsmål om de forventede virkninger af IFRS 17 herunder estimerede gennemførelsesomkostninger med videre. Anden del går i dybden med estimerede virkninger af IFRS 17 på selskabernes årsregnskaber.    

Resultaterne fra casestudiet vil indgå som input i forbindelse med EFRAGs indstilling til EU-Kommissionen om godkendelse af IFRS 17.

EFRAG anmoder forsikringsselskaber om at afgive svar på casestudiet senest den 31. maj 2018.

Download og læs mere om casestudiet her.