EFRAG støtter præcisering af IAS 37

Faglig nyhedFlere eksempler i IAS 37 skal gøre det nemmere for virksomheder at besvare spørgsmålet; hvornår er en kontrakt tabsgivende?

Regnskab

Den europæiske rådgivende regnskabsorganisation, EFRAG, har i januar 2019 udsendt et udkast til kommentarbrev til IASB Exposure Draft ”Onerous Contracts – Cost of Fulfilling a Contract”. De af International Accounting Standard Board, IASB, foreslåede ændringer har betydning, når virksomheden skal vurdere, hvorvidt en kontrakt er tabsgivende (”onerous”) i henhold til IAS 37.

IASB foreslår:

  • At specificere, at omkostninger til at færdiggøre en kontrakt i afsnit 68 omfatter de omkostninger, der relaterer sig direkte til kontrakten.
  • At tilføje eksempler på omkostninger, der relaterer sig direkte til en kontrakt om at levere varer eller tjenester, og omkostninger, der ikke gør. EFRAG støtter forslaget om flere eksempler i retningslinjerne.

EFRAG ser positivt på IASB’s initiativ. EFRAG fremhæver i sit udkast til høringssvar, at det er relevant at præcisere, hvilke omkostninger, der relaterer sig direkte til kontrakten. Nogle virksomheder har opfattet disse omkostninger sådan, at kun meromkostninger ved at færdiggøre kontrakten skulle medregnes. EFRAG støtter forslaget om flere eksempler på omkostninger i retningslinjerne. EFRAG anbefaler dog en omskrivning af afsnit 68B, om omkostninger, der ikke knytter sig til opfyldelse af kontrakten.

IASB’s foreslåede ændringer i IAS 37 omfatter et stort antal kontrakter i modsætning til den tidligere gældende IAS 11 om entreprisekontrakter. EFRAG mener derfor, at der er god grund til yderligere undersøgelser om de forventede regnskabsmæssige effekter af ændringerne.

Ændringerne har til formål at opnå en mere ensartet fortolkning af IAS 37. Der er ikke taget stilling til ikrafttrædelsesdato for de foreslåede ændringer.

Læs EFRAG’s udkast til høringssvar her.

Læs høringsudkastet ED/2018/2 her.