EFRAG bidrager til debatten: Hvordan skal gæld og egenkapital klassificeres?

Faglig nyhedEFRAG har udarbejdet to korte pjecer om IASB’s ændringsforslag til IAS 32. Pjecerne skal hjælpe interessenter til at deltage kvalificeret i debatten om præsentation af gæld og egenkapital.

Regnskab

Der er i internationale regnskabskredse øget opmærksomhed på den regnskabsmæssige problemstilling: Hvad er gæld, og hvad er egenkapital? Regnskabsaflæggere har i dag udfordringer ved at klassificere nye innovative finansielle produkter med egenkapitalkarakteristika. Regnskabsbrugere har derved vanskeligt ved at læse disse regnskabsposter.

Den europæiske rådgivende regnskabsorganisation, EFRAG, har i november 2018 udsendt to pjecer, der skal støtte europæiske interessenters deltagelse i debatten om den internationale standardudsteder, IASB’s, diskussionsoplæg DP/2018/01: Financial Instruments with Characteristics of Equity (FICE). Diskussionsoplægget DP/2018/01 indeholder ændringsforslag til de gældende klassifikations- og præsentationsregler i IAS 32 “Finansielle instrumenter: Præsentation”, herunder forslag til ny terminologi.

Diskussionsoplæggets faglige indhold er komplekst. Konsekvensen er, at mange interessenter, som har en ”potentiel aktie” i emnet, ikke forholder sig til kvalificeret til diskussionsoplægget. EFRAG har derfor med en proaktiv tilgang valgt at udsende to pjecer, der på en overskuelig måde opsummerer klassifikationskriterier samt præsentations- og oplysningskrav, der er foreslået i IASB’s diskussionsoplæg. Pjecerne indeholder desuden kortfattet information om baggrunden for diskussionsoplægget, herunder IASB’s anvendte ”scope”.

EFRAG benytter tabeller og illustrative eksempler i pjecerne til at forklare diskussionsoplæggets effekt på anvendt regnskabspraksis. Et eksempel er IASB’s forslag til klassificering af ”undated cumulative bonds” og ”features”. IASB lægger op til, at obligationer med ubegrænset løbetid og features skal klassificeres som gæld. Under IAS 32 skal sådanne finansielle instrumenter, ifølge EFRAG, i dag klassificeres som egenkapital. Egenkapital er defineret som en residualkategori i IASB’s framework fra marts 2018, afsnit 4.63. Klassificering efter diskussionsoplægget er dermed en indskrænkning af den gældende definition af egenkapital.

EFRAG, udsendte i august 2018 sit høringsudkast (”Draft Comment Letter”) til IASB’s diskussionsoplæg DP/2018/01. EFRAG anerkender, at der er behov for evaluering, og eventuel præcisering af IAS 32. EFRAG er dog skeptisk over for en ny terminologi i IAS 32, samt visse forslag i det ”scope”, der ligger til grund for diskussionsoplægget, såsom separat præsentation i balancen og resultatopgørelsen for delvist uafhængige derivater. EFRAG afgiver endeligt høringssvar til IASB senest den 7. januar 2019.

FSR – danske revisorer afholder sammen med Dansk Industri et debatmøde i Dansk RegnskabsForum om FICE den 23. november 2018. På debatmødet vil Uni Choi fra IASB introducere de væsentligste dele af diskussionsoplægget DP/2018/01, ligesom Rasmus Sommer og Fredré Ferreira, EFRAG, vil redegøre for EFRAG’s foreløbige holdninger til diskussionsoplægget.

Læs EFRAG’s pjecer om IASB’s diskussionsoplæg DP/2018/01 her.

Læs mere om tilmelding til debatmødet her.

Læs FSR – danske revisorers faglige nyhed om EFRAG’s udkast til kommentarbrev her.