EFRAG gennemfører fieldwork om ny standard om leasing

Faglig nyhedDen rådgivende regnskabsorganisation EFRAG tester, hvordan europæiske virksomheder anvender afgrænsningen af begrebet leasing i den nye standard IFRS 16. Eventuelle interesserede danske virksomheder efterlyses.

Regnskab

Den europæiske rådgivende regnskabsorganisation EFRAG har besluttet at gennemføre fieldwork for at tetse, hvordan den nye definition af leasing, som anvendes i henhold til IFRS 16, virker i praksis.

De virksomheder, der deltager i dette fieldwork, skal udvælge eksisterende leasingkontrakter, hvor det formodes at være kompliceret at afgøre, om kontrakten er - eller indeholder - en leasingkontrakt.

EFRAG vil interviewe hver interesseret deltager i dette fieldwork om, hvordan man forholder sig til de nye regler om leasing med henblik på at fastlægge, om en kontrakt er eller ikke er - eller indeholder/ikke indeholder - en leasingkontrakt.

Resultaterne af EFRAG's fieldwork skal give input til EFRAG's vurdering af, om IFRS 16 er egnet til endossering i EU, idet EFRAG rådgiver EU-Kommissionen herom.

EFRAG vil gennemføre dette fieldwork i maj 2016.

For at deltage i EFRAG's fieldwork skal virksomheden have et betydeligt omfang af operationelle leasingforpligtelser eller være i en branche, hvor der kan opstå fortolkningsmæssige problemer i relation til definitionen af leasing.

FSR - danske revisorer står for formidling af kontakten mellem interesserede danske virksomheder og EFRAG. Vi har allerede kontakt med enkelte interesserede. Hvis der er flere interesserede, bedes vedkommende rette henvendelse til FSR - danske revisorer, att.: Ole Steen Jørgensen, osj@fsr.dk, senest den 22. april 2016.

Den nye internationale regnskabsstandard om leasing, IFRS 16, blev udsendt af IASB i januar 2016 og har en ikrafttræden for regnskabsår, der begynder 1. januar 2019 eller senere.

Download her EFRAG's notat om fieldwork: "Definition of af lease using IFRS 16, Leases. Discussion guidance", Februar 2016.