EFRAG har udarbejdet en analyse af den nye leasingstandard IFRS 16

Faglig nyhedEFRAG anmoder om kommentarer til sin foreløbige analyse vedrørende godkendelse af IFRS 16 om leasing.

Regnskab

IASB udsendte i januar 2016 en ny regnskabsstandard, IFRS 16 om leasing.

IFRS 16 erstatter IAS 17 om leasing. IFRS 16 fjerner sondringen mellem finansiel eller operationel leasing for leasingtager og kræver, at leasingtager indregner aktiver og forpligtelser for alle leasingaftalerne med nogle få undtagelser.

IFRS 16 træder i kraft for regnskabsår, der begynder d. 1. januar 2019 senere. Virksomheder kan vælge tidligere implementering, dette er dog kun tilladt efter visse betingelser.

EFRAG’s overordnede foreløbige vurdering er bl.a. at IFRS 16:

  • Opfylder de kvalitative krav til relevans, pålidelighed, sammenlignelighed og forståelighed som er krævet for at støtte økonomiske beslutninger.
  • Ikke er i strid med kravet om et det retvisende billedet.
  • Vil forbedre regnskabsaflæggelsen.
  • Ikke vil påføre europæiske virksomheder en konkurrencemæssig ulempe i forhold til virksomheder, der benytter US GAAP.

EFRAG har også udarbejdet en foreløbig analyse af omkostningerne og fordelene, der forventes at opstå ved anvendelsen af IFRS 16. EFRAG har endnu ikke vurderet, om der vil være en acceptabel balance.

I høringsperioden vil EFRAG granske mere i følgende emner:

  • Yderligere undersøge om virkningen af IFRS 16 på SME.
  • Yderligere undersøgelse omkring brugerne af årsregnskabet og indsamle beviser og input fra en økonomisk undersøgelse, som skal vise effekten af IFRS 16.

EFRAG forventer væsentlige flere input i sin vurdering af dette ekstra arbejde og har endnu ikke opnået en konklusion om, hvorvidt IFRS 16 er bedre for ”European Public Good”.

EFRAG søger synspunkter til vurdering af leasingstandarden inden den 8. december 2016.

 

For at se EFRAG’s specifikke spørgsmål se her