Langfristede investeringer i egenkapitalinstrumenter - EFRAG ønsker synspunkter om alternative modeller

Faglig nyhedEFRAG har lanceret en høring for at undersøge alternative regnskabsmæssige måder at behandle langfristede investeringer i egenkapitalinstrumenter for bedre at rapportere resultater og risici ved sådanne forretningsmodeller.

Regnskab

I tilknytning til EU-Kommissionens handlingsplan om bæredygtig finansiering, har EU-Kommissionen bedt den rådgivende regnskabsorganisation EFRAG om at undersøge mulighederne for alternative regnskabsmæssige behandlinger til måling af dagsværdien for langsigtede investeringsporteføljer i egenkapitalinstrumenter. Denne anmodning er en del af EU-Kommissionens initiativer for at tilskynde til, at mere kapital bliver investeret i bæredygtige aktiviteter.

EFRAG har på den baggrund lanceret en høring, for at få europæiske interessenters holdninger og forslag til mulige alternative regnskabsmæssige behandlinger, som skal opfylde følgende mål:

  • Korrekt afspejle resultater og risici ved langsigtede investeringsforretningsmodeller, især for de egenkapitalinvesteringer, der er nødvendige for at opfylde FN’s mål for bæredygtig udvikling og målene i Paris-aftalen om klimaændringer.
  • Forbedre investorernes adgang til information om det langsigtede resultat ved investeringer, i modsætning til at indregne øjebliks-værdiændringer i resultatopgørelsen hen over egenkapitalinvesteringens løbetid.

Man kan deltage i høringen ved at svare på et spørgeskema, som EFRAG har udarbejdet, for at indsamle interessenternes synspunkter om alternative måder at behandle langfristede investeringer i egenkapitalinstrumenter frem for de i IFRS 9 foreskrevne metoder. 

Spørgeskemaet bygger på regnskabsmæssig håndtering af følgende scenarier:

  1. Wind farm with predetermined useful life
  2. Unlisted single equity instrument
  3. Open portfolio of equity instruments held with a view to service a long-term insurance liability
  4. Open portfolio of equity instruments held with a view to service a long-term liability
  5. Long-term investment held indirectly through a unit fund – listed
  6. Long-term investment held indirectly through a unit fund - non-listed

Svar kan sendes til EFRAG senest fredag den 5. juli 2019.

Du kan læse mere om det på EFRAG’s hjemmeside.