EFRAG støtter IASBs forslag til ændringer af retningslinjer om tabsgivende kontrakter

Faglig nyhedI et høringssvar kommenterer EFRAG på IASBs forslag om ændringer til IAS 37. EFRAG ser overordnet positivt på de foreslåede ændringer, men har dog forskellige forbedringsforslag.

Regnskab

Der har hidtil været retningslinjer for vurdering af, om en igangværende kontrakt er tabsgivende, og derfor skal medføre indregning af et tab i regnskabet, i IAS 11, afsnit 36. Et tilsvarende krav er ikke udtrykkeligt angivet i den nye standard om indtægter, IFRS 15. Dette er baggrunden for, at IASB har fremsat en række ændringsforslag til IAS 37, for at sikre, at uklarheden fjernes.

Den 25. april 2019 kommenterede den europæiske rådgivende regnskabsorganisation EFRAG på IASBs Exposure Draft ED/2018/2 Onerous Contracts – Cost of Fulfilling a contract: Proposed amendments to IAS 37. Som udgangspunkt er EFRAG positivt stemt over for IASBs forsøg på at tydeliggøre kravene via en ændring af IAS 37. EFRAG påpeger dog, at IASB bør diskutere den potentielle indflydelse af de foreslåede ændringer.

IASB foreslår at uddybe afsnit 68 i IAS 37 og tilføje eksempler. Afsnit 68 præciserer, at omkostningerne ved at fuldføre en kontrakt omfatter de direkte henførbare omkostninger. EFRAG støtter op om forslaget. EFRAG fremhæver, at IASB yderligere bør diskutere de potentielle indvirkninger ved de foreslåede ændringer.

IASB foreslår yderlige i afsnit 68A-68B at eksemplificere omkostninger, der relaterer sig direkte til en kontrakt henholdsvis ikke relaterer sig direkte til en kontrakt. Følgende eksempler bliver foreslået: Direkte lønomkostninger, materialeomkostninger, omkostninger direkte allokeret til kontraktaktiviteter (såsom kontraktstyrring) og omkostninger der direkte kan opkræves hos modparten.

EFRAG ser positivt på IASBs forslag om at inkludere eksempler på omkostninger, der relater sig til kontrakten. Dog ønskes en yderlige uddybning af begrebet ’omkostninger der relaterer sig direkte til kontrakten’.

I exposure draftet foreslår IASB også at begrænse den tilbagevirkende kraft af de nye bestemmelser. EFRAG støtter normalt op om princippet om tilbagevirkende kraft. Men i dette tilfælde er EFRAG enige med IASB. EFRAG vurderer nemlig, at det vil være for byrdefuldt at indføre de nye tiltag med tilbagevirkende kraft.

Samlet set kan det siges, at EFRAG overordnet ser positivt på IASBs forslag om ændringer til IAS 37.

Du kan læse EFRAGs kommentar her.