EFRAG udsender diskussionsoplæg om virksomhedssammenslutninger under fælles kontrol

Faglig nyhedDen europæiske rådgivende regnskabsorganisation, EFRAG, har i et diskussionsoplæg skitseret mulige metoder for regnskabsmæssig behandling af virksomhedssammenslutninger mellem virksomheder under fælles kontrol. Oplægget er udsendt i høring for at bane vejen for europæisk og international konsensus om regnskabsmæssig behandling af disse transaktioner.

Regnskab

Den europæiske rådgivende regnskabsorganisation, EFRAG, har i oktober 2011 sammen med en række nationale standardudstedere udsendt et diskussionsoplæg om "Accounting for Business Combinations under Common Control" (forkortet BCUCC). FSR - danske revisorer er medudgivere af oplægget, der har til formål at skabe debat om de mulige metoder på dette område, og dermed bane vejen for fastlæggelse af en kommende regnskabsstandard.

Baggrunden for oplægget er, at der ikke eksisterer international eller europæisk konsensus om, hvordan BCUCC-transaktioner skal behandles regnskabsmæssigt. Transaktioner mellem virksomheder, der er under fælles kontrol, er udtrykkeligt ikke omfattet af reglerne i IFRS 3 om regnskabsmæssig behandling af virksomhedssammenslutninger. Transaktioner mellem virksomheder under fælles kontrol er kendetegnet ved, at disse ikke har været underlagt markedskræfterne, og derved kan vederlaget og identifikationen af, hvem der den overtagende og overtagne virksomhed være arbitrær.

Oplægget beskriver indledningsvis, at der kan være mange forskellige grunde til at sammenslutte virksomheder, der har været under fælles kontrol. F.eks. kan det ske for at omorganisere aktiviteter i en koncern for derved at opnå synergifordele eller for at optimere skattebetalinger inden for en koncern.

Dernæst analyseres regnskabsbrugernes behov for informationer om disse transaktioner, og oplægget skitserer alternative metoder for regnskabsmæssig behandling af disse. Oplægget omhandler alene den regnskabsmæssige behandling i koncernregnskabet hos den fortsættende virksomhed.

De tre alternative metoder er 1) at benytte IFRS 3 analogt, selv om der er særlige omstændigheder at tage højde for og derfor forskellige varianter af denne metode, 2) at forbyde brugen af IFRS 3 på disse transaktioner og i stedet foreskrive enten en successionsmetode (hvor man viderefører de bogførte værdier i de to virksomheder, også benævnt "pooling of interest"-metoden eller "predecessor basis of accounting") eller en "fresh start accounting", hvor alle poster i de to virksomheder omvurderes, eller 3) at kræve eller tillade en kombination af 1) og 2) afhængigt af de konkrete behov hos de pågældende regnskabsbrugere.

Alle interesserede opfordres til at kommentere oplægget over for EFRAG senest 30. april 2012. Diskussionsoplægget skal ses som et første skridt i retning af fastlæggelse af en kommende regnskabsstandard for sådanne virksomhedssammenslutninger.

EFRAG Discussion Paper: Accounting for Business Combinations under Common Control - oktober 2011