FSR - danske revisorer hilser debat om "disclosure overload" velkommen

Faglig nyhedFSR - danske revisorer opfordrer EFRAG og IASB til at fastlægge overordnede principper for, hvornår og i hvilket omfang der skal gives noteoplysninger i årsrapporter - et Disclosure Framework. En sådan ramme skal muliggøre et mere begrænset omfang af notekrav i børsnoterede selskaber.

Regnskab

FSR - danske revisorer opfordrer de internationale regnskabsorganisationer EFRAG og IASB til fortsat at have fokus på bestræbelser på at reducere omfanget af unødvendig information i årsrapporterne.

Både European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) i Bruxelles og International Accounting Standards Board (IASB) i London har erkendt, at der skal ske forbedringer i den måde, regnskabsinformation formidles i årsrapporterne.

EFRAG udsendte i 2012 et diskussionsoplæg: "Towards a Disclosure Framework for the Notes".

FSR - danske revisorer har i høringssvar til EFRAG bakket op om initiativet, og opfordret til, at EFRAG fortsætter med at arbejde for en fælles anerkendt ramme for noteoplysninger i samarbejde med IASB og den amerikanske standardudsteder FASB.

Det påpeges, at det er afgørende, at de relevante interessegrupper arbejder sammen om at finde måder, hvorpå omfanget af oplysningskrav i årsrapporter for børsnoterede selskaber kan begrænses.

FSR - danske revisorer tilslutter sig, at oplysningskrav skal være principbaserede og fokusere på at formidle relevant og væsentlig information.

IASB har i øvrigt genenmført en undersøgelse af, hvordan regnskabsaflæggere og regnskabsbrugere ser på omfanget af oplysninger i årsrapporterne. Ifølge undersøgelsen er regnskabsbrugere og regnskabsaflæggere enige om, at der er brug for forbedringer i hele årsrapporten, og ikke kun i relation til selve årsregnskabet og noteoplysningerne. De fleste regnskabsaflæggere påpegede, at oplysninsgklravene er for omfattende, og at der ikke gøres nok for at udeholde uvæsentlig information. IASB holder et diskussionsmøde - IASB Disclosure Forum - om emnet i London den 28. januar 2013, hvor FSR - danske revisorers regnskabstekniske udvalg er repræsenteret. Det vil tillige være muligt at følge denne event via webcast - dog skal deltagelse registreres via IASB's hjemmeside.

Link til IASB webcast den 28. januar 2013: Disclosure Forum

Download pressemeddelelse fra IASB: "Joint effort needed to tackle disclosure problem", januar 2013

Download høringssvar fra FSR - danske revisorer om "Towards a Disclosure Framework for the Notes", januar 2013.