Vil en ny standard om finansielle instrumenter blive godkendt i EU?

Faglig nyhedDen europæiske rådgivende regnskabsorganisation EFRAG anmoder om kommentarer til godkendelse af en ny standard IFRS 9 vedrørende finansielle instrumenter.

Regnskab

Den internationale organisation for regnskabsstandarder, IASB, udsendte i juli 2014 en international regnskabsstandard IFRS 9, der skal erstatte IAS 39 om finansielle instrumenter. EU-Kommissionen har, som det er sædvane, bedt EFRAG om rådgivning med henblik på, om den nye standard IFRS 9 bør endosseres i EU.

EFRAG har i et godkendelsesudkast -”draft endorsement advice”- givet sin vurdering af IFRS 9. I vurderingen af IFRS 9 indgår, om standarden er fordelagtig for den europæiske almene interesse, og der indgår en vurdering af de omkostninger og fordele, der er forbundet med implementering af standarden.

IFRS 9 erstatter de fleste af kravene i IAS 39 om indregning og måling af finansielle instrumenter med en mere principbaseret og mindre kompleks klassifikation af finansielle instrumenter. Standarden bygger principielt på en mere enkel metode for alle typer af finansielle aktiver. IFRS 9 træder i kraft for regnskabsåret, der begynder fra 1. januar 2018. Førtidsimplementering er tilladt.

EFRAG’s foreløbige vurdering er, at IFRS 9 opfylder kriterierne for godkendelse til brug i EU, og anbefaler derfor dens godkendelse. EFRAG’s foreløbige konklusioner bygger på begrænsede kvantitative vurderinger, blandt andet i relation til konsekvenserne af den nye nedskrivningsmodel. Kvantitative data kan ikke være tilgængelige på et bredt grundlag før 2017. EFRAG ønsker at få dybere indsigt i konsekvenserne af brugen af IFRS 9.

EFRAG søger kommentarer til alle aspekter af deres analyser, samt til deres foreløbige konklusioner. Deadline for kommentering overfor EFRAG er fastsat til 30. juni 2015.

 

Læs EFRAG’s draft endorsement advice her.