Søren Kok Olsen er nyt medlem i EFRAG TEG

Faglig nyhedStatsautoriseret revisor Søren Kok Olsen, EY, indtræder i EFAG’s tekniske ekspertgruppe (EFRAG TEG) 1. april 2016. EFRAG’s tekniske ekspertgruppe står for de fagtekniske aktiviteter i den europæiske rådgivende regnskabsorganisation EFRAG.

Regnskab

Søren Kok Olsen var i årene 1999-2014 medlem af FSR – danske revisorers regnskabstekniske udvalg, heraf 10 år som viceformand.

EFRAG TEG består af 16 medlemmer, hvoraf 12 er udvalgt på baggrund af faglig ekspertise og kompetence, og fire andre er udpeget af de nationale standardsættere i Frankrig, Tyskland, Italien og Storbritannien som skal fungere som en stærk forbindelse mellem EFRAG TEG og deres nationale organ. EFRAG’s tekniske ekspertgruppes medlemmer afsætter 30% - 50% af deres tid til EFRAG.

På EFRAG TEG’s møder deltager bl.a. De Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA), IASB og Europa-Kommissionen som observatører.

EFRAG’s tekniske ekspertgruppe består af en blanding af regnskabsaflæggere, revisorer, brugere af regnskaber og akademikere, for at sikre, at EFRAG’s overvejelser og konklusioner er uafhængige og ikke uretmæssigt påvirket af nogen interessegruppe eller af nationale organer. Medlemmer af EFRAG’s tekniske ekspertgruppe er forpligtet til at handle i den europæiske offentligheds interesse, og ikke at betragte sig selv som repræsenterende sektormæssige og nationale interesser. Dette gælder også for EFRAG TEG medlemmer som er udpeget i samarbejde med nationale standardsættere.

Et andet af FSR – danske revisorers medlemmer, nemlig statsautoriseret revisor Stig Enevoldsen, har tidligere været medlem af og formand for EFRAG TEG. Stig Enevoldsen varetager nu hvervet som bestyrelsesmedlem i EFRAG foruden at være medlem af FSR – danske revisorers regnskabstekniske udvalg.