Status på EU-godkendelse af IFRS-standarder

Faglig nyhedDen europæiske regnskabsorganisation EFRAG har udsendt en oversigt over status på EU-godkendelse af de senest udsendte IFRS-standarder og fortolkningsbidrag.

Regnskab

Den europæiske rådgivende regnskabsorganisation EFRAG har i marts 2012 udsendt en opdateret oversigt over status på EU's godkendelse af IFRS-standarder, ændrede standarder og fortolkningsbidrag ("interpretations").

De internationale regnskabsstandarder (IFRS) og fortolkningsbidrag (IFRS Interpretations) er først gyldige og obligatoriske for børsnoterede selskaber i EU-landene, når EU-Kommissionen har godkendt de enkelte standarder og fortolkninger.

IASB udsendte i 2011 en række nye og ændrede standarder, og der er senest i marts 2012 udsendt en mindre ændring til IFRS 1 for virksomheder, der i det givne regnskabsår overgår til at anvende IFRS. Ændringen indebærer en yderligere specifik undtagelse fra hovedreglen om anvendelse af IFRS-standarderne med tilbagevirkende kraft i overgangsåret, dvs. tilføjelse af yderligere punkter til IFRS 1, Appendix B: "Exception to the retrospective application of other IFRSs". Nærmere bestemt slipper virksomhederne for at opfylde kravene i IFRS 9 og IAS 20 med tilbagevirkende kraft for statslige lån, der er opnået til en rentesats under markedsrenten. Dvs. hvis virksomheden ikke tidligere har indregnet og målt sådanne modtagne favorable lån efter de principper, som IFRS 9 og IAS 20 foreskriver (brug af dagsværdier), kan virksomheden fortsat anvende hidtidig regnskabspraksis og dermed undlade at korrigere værdien af disse eksisterende lån i regnskabet ved overgangen til IFRS, herunder undlade at indregne et gave-element i form af et offentligt tilskud svarende til fordelen ved den lave rente på lånet.

Ud over den nyligt udsendte ændring af IFRS 1 udestår på nuværende tidspunkt en EU-godkendelse af standarderne IFRS 9, 10, 11, 12 og 13 samt de reviderede versioner af IAS 27 og 28. Derudover udestår godkendelse af en række andre mindre ændringer af eksisterende standarder samt af fortolkningsbidraget IFRS Interpretation 20. 

De fleste af de nye standarder mv. forventes godkendt (endosseret) af EU-Kommissionen inden udgangen af 2012. Dog vil IFRS 9 om finansielle instrumenter først blive vurderet af EU-Kommissionen på et senere tidspunkt, når IASB i samarbejde med den amerikanske standardudsteder FASB har færdiggjort projektet om finansielle instrumenter. Dette sker ikke før 2013 eller 2014. Forinden godkendelse i EU-Kommissionen skal både EFRAG og ARC (Accounting Regulatory Committee) behandle de pågældende standarder.

EFRAG's oversigt over status på EU-godkendelse af IFRS-standarder

Pressemeddelelse fra IASB om ændringer til IFRS 1 for så vidt angår Government Loans, marts 2012