Udbud af konsulentopgave: Analyse af IFRS 17 om forsikringskontrakter

Faglig nyhedHvad er konsekvenserne for investorerne ved nye regnskabsregler for forsikringskontrakter? Det er et af de spørgsmål, som EFRAG søger svar på, inden organisationen afgiver anbefaling til EU-Kommissionen om europæisk godkendelse af IFRS 17, der skal træde i kraft pr. 1. januar 2021.

Regnskab

European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG, har i januar 2018 anmodet om tilbud på en konsekvensanalyse af ny standard om forsikringskontrakter, IFRS 17. Analysen skal udgøre et grundlag for vurdering af de forventede virkninger af IFRS 17.

Indholdet af konsekvensanalysen skal basere sig på udviklingstendenser i forsikringsbranchen, herunder aktørernes finansielle rapportering. Konkurrencesituationen og investorernes opfattelse af forsikringssektoren er andre forhold, som skal fremgå af analysen. Investorernes opfattelse af forsikringssektoren er et særligt relevant forhold, idet formålet med den nye standard er at sikre større sammenlignelighed og øget transparens.

Opgaven for EFRAG skal være færdig i september- oktober 2018. Tilbudsgiver skal inden den 16. marts 2018 indsende en projektplan til brug for indledende drøftelser med EFRAG.

Den nye standard om forsikringskontrakter, IFRS 17, afløser IFRS 4 og skal træde i kraft pr. 1. januar 2021.

Meddelelsen fra EFRAG kan læses her.