Ændring af væsentlighed i IAS 1 og IAS 8

Faglig nyhedMed henblik på at få IASBs ændrede definition af væsentlighed godkendt i EU inviterer EFRAG til at kommentere på et ’draft endorsement advice’

Regnskab

IASB vedtog sidste år ’Definition of Material (Amendments to IAS 1 and IAS 8)’, der ændrer ved definitionen af væsentlighed i to eksisterende standarder: IAS 1, Præsentation af regnskaber og IAS 8, Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl. Formålet med ændringen har været at afstemme definitionen af væsentlighed med begrebsrammen for årsregnskaber - Conceptual Framework for Financial Reporting.

 

Den europæiske regnskabsorganisation, EFRAG, har udsendt et såkaldt ’draft endorsement advice’, sammen med en invitation til at kommentere på indholdet. EFRAGs indledende analyse peger på, at ændringen af væsentlighed opfylder kriterierne for endossering i EU.

 

Ændringerne træder i kraft for regnskabsperioder, der begynder 1. januar 2020 eller senere, men førtidsimplementering er tilladt. EFRAG anbefaler i sit ’draft endorsement advice’ at ændringerne godkendes i EU, og derfor forventes europæisk godkendelse i løbet af 2019, inden ændringerne træder i kraft.

 

Nedenfor findes den nye og gamle definition af væsentlighed som godkendt af IASB:

Gammel definition: Omissions or misstatements of items are material if they could, individually or collectively, influence the economic decisions that users make on the basis of the financial statements (IAS 1 Presentation of Financial Statements).

 

Ny definition: Information is material if omitting, misstating or obscuring it could reasonably be expected to influence the decisions that the primary users of general purpose financial statements make on the basis of those financial statements, which provide financial information about a specific reporting entity.

 

Kommentarer ’draft endorsement advice’ sendes til EFRAG senest 1. februar 2019.

 

Læs mere og find ’draft endorsement advice’ her