Er der behov for ændrede regnskabsregler om langsigtede investeringer?

Faglig nyhedFSR – danske revisorer lægger vægt på, at der endnu ikke er evidens for, at IFRS 9 påvirker selskabernes vilje til langsigtede investeringer, og foreningen er derfor skeptisk over for mulig ændring af regnskabsstandarden.

Regnskab

Den europæiske regnskabsorganisation, EFRAG, udsendte i marts 2018 et diskussionsoplæg, om virkningerne af IFRS 9 på selskabernes langsigtede investeringer.

Diskussionsoplægget omhandler, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at IFRS 9 giver mulighed for indregning og måling af egenkapitalinstrumenter til dagsværdi med værdiregulering over anden totalindkomst, det vil sige direkte på egenkapitalen. Efter FVOCI-metoden skal eventuelle værdiforringelser ikke indregnes i resultatopgørelsen, hvilket også gælder for gevinster eller tab ved afhændelse af instrumentet.

Ifølge EFRAG medfører FVOCI-metoden, via et forbud mod omklassificering af værdireguleringer, at resultatopgørelsen bliver mindre relevant for regnskabsbrugerne. Desuden kan FVOCI-metoden resultere i, at selskaberne afholder sig fra at foretage langsigtede investeringer, fordi eventuelle gevinster ikke vil fremgå af resultatopgørelsen.

Store aktører indenfor forsikringsbranchen var oprindeligt fortaler for FVOCI-metoden, da den anden indregningsmetode (FVPL) kan medføre mange uforudsigelige udsving i resultatopgørelsen, som følge af kursudsving på langsigtede investeringer.

Ifølge FSR – danske revisorer er det for tidligt at fremstille kvalificerede bud på konsekvenser ved anvendelse af IFRS 9, da regnskabsstandarden først er trådt i kraft den 1. januar 2018. I første omgang anbefaler FSR – danske revisorer derfor, at IFRS 9 bevares i sin nuværende form. Generelt er FSR – danske revisorer dog af den opfattelse, at egenkapitalinstrumenter til dagsværdi bør indregnes og måles i resultatopgørelsen.

Læs EFRAG’s diskussionsoplæg her.

Læs FSR – danske revisorers høringssvar her.

 

 

 

 

Kontakt

  • Ole Steen Jørgensen

    Chefkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1026
    4193 3126