Nyt rapporteringsformat for børsnoterede virksomheder i EU

Faglig nyhedBørsnoterede virksomheder skal foretage rapportering af finansiel information i European Single Electronic Format (ESEF) fra 1. januar 2020

Digitale regnskaberRegnskab

Fra 1. januar 2020 kræver EU-lovgivning baseret på det såkaldte transparensdirektiv, at børsnoterede virksomheder foretager digital rapportering i et inline XBRL-format betegnet ESEF. ESEF stammer fra et ønske om et harmoniseret elektronisk rapporteringsformat, som vil gavne udstederne, investorerne og offentlige myndigheder. ESEF skal lette investorernes beslutninger ved at gøre digitale analyser og sammenligninger nemmere.

Fra og med regnskabsår, der starter primo 2020, skal alle børsnoterede virksomheder udarbejde de primære regnskabsopstillinger i XHTML-format. XHTML-formatet er en udvidelse af HTML og kan åbnes i samtlige standard webbrowsere. Clob-opmærkning af noter bliver obligatorisk fra 2022.

Årsregnskaber skal mærkes med XBRL-tags for at sikre, at oplysningerne er struktureret og kan læses af maskiner. XBRL giver mulighed for at behandle store mængder af finansielle data, uden omkostningstung, manuel behandling. XBRL-tags brugt i ESEF er baseret på taksonomien brugt af IASB i International Financial Reporting Standard (IFRS), hvorfor flere af IFRS’ tags går igen i ESEF.

Investorer kan med det nye fællesformat nemmere sammenligne de ønskede numeriske oplysninger i diverse årsregnskaber, selvom disse er udarbejdet på forskellige sprog, ligesom investorerne relativt simpelt kan omdanne XBRL-filen til andre formater f.eks. Excel. Med andre ord, så kan investorer fremover åbne en XBRL-fil i XHTML-format og herefter eksportere den til Excel, hvor sammenlignelige analyser med videre kan foretages.

Hvordan fungerer ESEF?

Ved hjælp af ESEFs brug af XHTML kan brugeren vælge hvordan rapporten er opstillet, således at den bliver let læselig. Ved hjælp af ESEFs brug af inline XBRL modtager maskinen den nødvendige data til at aflæse en rapport tiltænkt menneskelig aflæsning.

XBRL Danmark vil orientere nærmere om ESEF-rapporteringen på en konference, XBRL Nordic IV, der afholdes hos Erhvervsstyrelsen den 28. marts 2019.

Du kan læse mere om implementeringen af ESEF - her

Du kan se en infographic til overblik - her

Du kan læse mere om XBRL Nordic IV - her

 

Kontakt

  • Ole Steen Jørgensen

    Chefkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1026
    4193 3126
  • Carl Oscar Lewis-Clemmensen

    Student